Bukplastikk

Mageplastikk / bukplastikk - med eller uten sammensying av delte magemuskler

mage med overflødig hud før bukplastikk

En mageoperasjon (såkalt bukplastikk) gir deg strammere hud og en flatere mage. Ofte sys delte magemuskler sammen under operasjonen (rafing). Ifølge Tomm Bjærke ved Cosmo Clinic er bukplastikk et av de vanligste plastikkirurgiske inngrepene ved klinikker i Norge.

 

Bukplastikk - fjerne uønsket hud på magen

Formålet med mageplastikk (bukplastikk) er å fjerne uønsket hud på magen. Dette er aktuelt for de som opplever at de har fått for mye fettvev eller løs hud på magen. Som oftest er det en kombinasjon av begge deler. De vanligste årsakene til dette er svangerskap og/eller vektreduksjon.

Noen har fått uønskede folder og arr som følge av andre operasjoner i mageregionen. Dette kan oppleves som et kosmetisk problem. Noen forteller at dette er til hinder for normal livsutfoldelse. Enkelte forteller at de aldri viser seg naken for sin partner eller at de ikke viser seg i bikini. Andre ønsker mageoperasjon fordi dette gir funksjonelt besvær.

Det kan være problemer med tilpasning av klær, for eksempel vanskeligheter med å finne bukser som er behagelige eller det kan oppstå hudproblemer i form av sårhet, fuktig og irritert hud eller ubehagelig lukt i området hvor hud ligger an mot hud.

Mageplastikk er en operasjon som har til hensikt å korrigere disse problemene. Ved denne operasjonen fjernes hud- og fettvevsoverskudd i mageregionen. Vi skiller vanligvis mellom liten bukplastikk (mini-mageplastikk) og stor bukplastikk.

Om operasjonen

Liten bukplastikk

Ved liten bukplastikk fjernes det kun en hudfold nederst på magen. Dette kan gjerne kombineres med fettsuging av hele eller av øvre del av mageregionen. Fordelen med dette inngrepet er at det ikke er så omfattende. Ulempen er at man ikke får strammet huden over navlen fordi navlen virker som et forankringspunkt i forhold til den øvre magehuden. Dersom man har mye løs hud over navlen, kan dette gi et noe uproporsjonalt utseende med en løs øvre del og en stram, flat nedre del. Dersom navlen allerede er trukket nedover, kan dette forsterkes.

Ved lite pene arr etter keisersnitt med unormale folder over arret kan dette være en god måte å korrigere dette på. Ved en ordinær nedre mageplastikk kan man ikke korrigere glipper mellom de rette magemusklene. Da finnes det en ”spesialvariant” av nedre mageplastikk som kan komme til anvendelse. Nedre mageplastikk er et relativt lite inngrep som hos de fleste gir lite smerter etter operasjonen. Rekonvalesenstiden er vanligvis kort.

Stor bukplastikk

Ved stor bukplastikk korrigeres løs hud over og under navlen. Det legges da et ekstra snitt rundt navlen for å løsne denne fra omkringliggende hud. På denne måten slipper navlen tak i huden og man får strammet opp huden på hele magen. Arret vil i begge tilfeller ende opp nederst på magen i nivå med trusekanten, men ved stor bukplastikk vil man også få et arr rundt navlen. Det nederste arret er vanligvis også noe lenger ved stor bukplastikk. I tillegg til disse hovedmetodene finnes det andre varianter.

Bukplastikk kan være et omfattende inngrep og nedenfor omtales en del forhold omkring denne operasjonen som du bør kjenne til.

Delte magemuskler

Omtrent 32-42% har en moderat eller større fraglidning av magemusklene etter gjennomgått graviditet. Grensen for å få dekket en slik operasjon av det offentlige, er 7 cm ("stor rektusdiastase (> 7 cm) med betydelig utposning av bukvegg») hvilket er relativt sjeldent. Mange opplever plager knyttet til delte magemuskler i form av ryggsmerter, utposing av magen, vanskeligheter med å trene magen, og velger da gjerne at magemusklene skal sys sammen i forbindelse med en stor bukplastikk på en privat klinikk.

Rectusdiastase: delte magemuskler

 

Rectusdiastase (unormal svekkelse i midtlinjen på magen) er ikke det samme som brokk. Muskelglidningen har som regel kommet etter svangerskap. De to rette magemusklene som normalt sitter sammen i midtlinjen har blitt presset fra hverandre for å gi plass til det voksende fosteret. Dette er mer vanlig hos mindre kvinner som har født store barn og ved tvillingfødsler. Det kan også sees hos personer som har hatt høy BMI (kroppsmasseindeks) og gjennomgått store vekttap som følge av konvensjonell slanking eller slankeoperasjoner.

Mindre spalter kan ofte gå tilbake spontant, større glipper vil som regel være permanente. Rent kosmetisk kan en betydelig muskelglippe gi en fremoverbukende mageprofil. Enkelte som har uttalt spredning av de rette magemusklene forteller at de får spørsmål om de er gravide. Ofte har også resten av bukveggsmuskulaturen blitt tøyd. Tidligere har dette ikke vært oppfattet som et medisinsk problem, men enkelte undersøkelser har vist at dette kan være en medvirkende årsak til lave ryggsmerter. Noen fysioterapeuter mener at en betydelig muskelspalte fører til dårlig kontroll med kjernemuskulatur og dette kan medføre muskulære smerter i korsryggen.

Det er viktig å huske på at det kan være mange årsaker til ryggsmerter, og det er derfor vanskelig å si om korreksjon av muskelspalten vil bedre plagene hos enkeltpasienter. Dersom det foreligger unormal øket avstand mellom de rette magemusklene, er det vanlig å sy disse sammen i forbindelse med at det utføres full/stor mageplastikk.

Hva sier pasienter etter bukplastikk?

«Jeg fikk utført bukplastikk med sammensying av magemuskler hos Marius Solli Nilsen ved Cosmo Clinic. Jeg var først hos andre klinikker, men etter konsultasjonen hos Solli-Nilsen var jeg ikke i tvil. Der en annen klinikk var opptatt av å gjøre mindre enn det som kanskje var nødvendig, for å få ned prisen, var Solli-Nilsen tydelig på hva som burde gjøres for å få et godt resultat. Jeg syns dessuten han var veldig behagelig og ålreit å prate med; jeg opplevde at han tok seg tid til å lytte til de bekymringene jeg hadde, og jeg endte opp med å velge Solli-Nilsen og Cosmo Clinic. Det er jeg veldig glad for at jeg gjorde. Jeg var veldig nervøs i forkant av narkosen og ble møtt med forståelse og tålmodighet hele veien, både av Solli-Nilsen, sykepleier og sekretær. Jeg fikk svar på alle spørsmål jeg hadde underveis og til og med mens jeg lå og ventet på å bli lagt i narkose. At jeg kunne kontakte Solli-Nilsen i etterkant av operasjonen, på sms, for eksempel, syns jeg også var trygt og fint. Også prosessen etter operasjonen gikk fint; jeg var til etterkontroll og fikk dessuten korrigert deler av arret i etterkant. I dag er jeg veldig glad for at jeg valgte å utføre bukplastikk hos nettopp Solli-Nilsen. Skal jeg noen gang gjøre noe annet, er jeg ikke i tvil om hvilken klinikk og kirurg jeg velger. Jeg har også anbefalt stedet og Solli-Nilsen til venner. Det eneste jeg angrer på, er at jeg ventet så lenge med å gjøre det. Hadde jeg visst at det fantes kirurger som Solli-Nilsen der ute, hadde jeg nok utført dette for mange år siden.»

«Har tatt brystreduksjon og full bukplastikk hos Thomas Berg. Etter første konsultasjon var jeg ikke i tvil om at dette var riktig valg av kirurg for meg! Thomas er oppriktig, kunnskapsrik, dyktig og ærlig i forhold til hva som kan forventes i forhold til utgangspunkt. Her blir du sett og hørt og du er absolutt i de tryggeste hender!
All nervøsitet forsvant idet jeg møtte kirurgen - han er rolig og behagelig, du kan virkelig stole på hans kunnskap og erfaring!
Resultatet etter operasjonen er over all forventning, og oppfølging i etterkant er upåklagelig! Thomas er oppriktig interessert i å følge deg tett opp som pasient! Kan bare gi mine aller beste anbefalinger til Thomas Berg og Cosmo Clinic!»

 

Thomas Berg

Mange kvinner har en svekkelse i magens midtlinje, noe som fører til at magen står litt ut. Dette skyldes at magemusklene har glidd fra hverandre (rektusdiastase) etter svangerskap eller tidligere vektoppgang. Dersom det foreligger økt avstand mellom de rette magemusklene, er det vanlig å sy disse sammen (rafing) i forbindelse med en full mageplastikk, ifølge overlege Thomas Berg ved Cosmo Clinic, som er en av landets mest erfarne og respekterte plastikkirurger.

Fettsuging kombinert med mageplastikk

Det er vanlig å kombinere bukplastikk med fettsuging av underhudsfettet i mageområdet. Unntaket er hos svært tynne personer med minimalt med underhudsfett. Noen personer har lite hudoverskudd, men lokalt avgrensede fettansamlinger i mageregionen. Er hudkvaliteten god, dvs. lite strekkmerker og tykk, kraftig hud med god elastikk (sammentrekningsevne) kan fettsuging uten annen kirurgi noen ganger være god behandling.

Hos pasienter som har vært gravide eller gått ned mye i vekt vil det ofte være et hudoverskudd som må opereres bort for å oppnå et godt resultat. Hos mange ser vi at øket mengde fettvev på magen også er kombinert med noe øket fettvev på øvre hofter (”love handles”). Noen er tilfreds med dette, andre ønsker å redusere dette området samtidig.

Kombinasjonen mageplastikk og fettsuging av øvre hofter er en vanlig kombinasjon. Dette gir ofte et velproporsjonert resultat. Disse inngrepene kan gjøres i én operasjon. Rekonvalesenstiden forlenges ikke ved at man gjør fettsuging av hoftepartiet.

Noen pasienter har en medfødt tendens til å lagre overskuddsfett på innsiden av bukveggen. Disse pasientene henvender seg av og til med spørsmål om korreksjon av øket mageomfang. Det innvendige fettlageret er ikke tilgjengelig for kirurgisk behandling, og eneste måten å redusere bukomfanget er ved å redusere vekten.

Viktig med stabil kroppsvekt før mageoperasjon

Det anbefales at man ikke gjennomgår mageoperasjon før man har en stabil vekt (minimum 6 måneder etter større vekttap). Hudoverskuddet som fjernes under operasjonen er tilpasset den fasongen kroppen din har når du gjennomgår inngrepet. Dersom du går vesentlig ned i vekt etter en mageplastikk vil du oppleve at huden på magen blir løsere. Dersom du planlegger å slanke deg mye, bør du gjøre dette før du kommer til undersøkelse og operasjon. Normalt anbefaler vi ikke denne operasjonen dersom du har BMI (kroppsmasseindeks) over ca. 28-30.

Brokk og mageplastikk

Brokk er en utposning av bukhinnen gjennom et svakt parti i bukveggen. Relativt ofte ser vi at pasienter som kommer til undersøkelse med tanke på mageplastikk har mindre brokk. Disse er typisk lokalisert til navlen eller midtlinjen over navlen. Ofte er ikke pasienten klar over at det foreligger brokk, da disse noen ganger kun viser seg som en liten kul i underhuden og gir lite plager. Disse kan oftest korrigeres i forbindelse med mageoperasjonen. Dette er vanligvis en tilleggsoperasjon som kan forlenge operasjonstiden og dermed øke kostnadene. Dersom du tidligere er operert for brokk i bukveggen (ikke lyskebrokk) kan det være nyttig om du har med deg en kopi av journalen din slik av vi ser hvordan denne operasjonen ble utført.

Graviditet / svangerskap

Gjennomgått svangerskap er den vanligste årsaken til at man har utviklet løs hud på magen. Vi anbefaler at du venter minimum 6 måneder etter avsluttet svangerskap og amming før du vurderer å gjøre en bukplastikk. Årsaken til dette er at rett etter svangerskap er vil huden og bukveggen være unormalt løs, og en del av dette vil bedre seg spontant med tiden. Dersom du vurderer å få flere barn, er det uhensiktsmessig å gjennomgå en bukplastikk da et nytt svangerskap vil ødelegge resultatet etter en slik mageoperasjon. Evnen til å gjennomgå nye svangerskap vil ikke påvirkes.

Røyking

Du må ikke bruke nikotin (tobakk, snus, e-sigaretter, nikotin-tyggegummi) 4 uker før og 2 uker etter inngrepet. Årsaken til dette er at nikotin nedsetter blodsirkulasjonen til huden. Nedsatt blodsirkulasjon øker risikoen for infeksjoner, sårproblemer, stygge arr og kan i verste fall forårsake store hudskader (nekroser) i operasjonsområdet.

Tidligere operasjoner

Arr etter keisersnitt, blindtarmsoperasjoner, kikkehullsoperasjoner og arr i midtlinjen byr sjelden på noe problem. Store tverrgående arr i øvre del av magen kan gi nedsatt blodsirkulasjon i huden nedenfor det gamle arret. Dette kan medføre at kirurgen ikke kan gjøre en stor mageplastikk.

Kombinerte inngrep

Ved mye løs hud som strekker seg ut på hoftepartiet kan det være aktuelt å kombinere bukplastikk med flankeplastikk / seteløft. Det er som nevnt ovenfor relativt vanlig å kombinere mageplastikk med fettsuging av øvre hofter. Noen opplever også at venusberget er unormalt fremtredende eller har seget ned. Dette er også forhold som kan korrigeres ved mindre tilleggsoperasjoner. Noen velger også å kombinere en minibukplastikk med fettsuging av området over navlen. Dette kan være en gunstig kombinasjon dersom det er lite løs hud over navlen.

Forventet resultat

Resultatet vil variere med utgangspunktet. Noen pasienter har et mindre hudoverskudd som kun omfatter nedre del av magen, andre som har gått gjennom store vekttap har et stort hudoverskudd over hele magen som også strekker seg ut på hoftene og bakover på ryggen. Disse vil naturligvis ende opp med forskjellige resultater. Selv om det kan virke som en selvfølge er det viktig å poengtere at når man sitter vil huden på magen være løs og folde seg, men selvsagt i mindre grad enn før operasjonen.

Generelt vil alt hudoverskudd i mageregionen fjernes og gjenværende hud strammes jevnt opp. Strekkmerker som er utenfor det hudområdet som fjernes vil ikke endres. Kort tid etter operasjonen vil du være ”unormalt” stram. Dette kan gjøre at du synes det er vanskelig å gå helt oppreist. Huden vil tøyes etter hvert og etter ca. en uke vil de fleste gå normalt oppreist. Dette kan ta lengre tid dersom magemusklene er sydd sammen, men blir aldri noe permanent problem. Noen ganger kan enden på sårene over hoftepartiet være unormalt frembukende, såkalte ”museører”. Dette vil alltid bedre seg over tid, men dette kan ta opptil 6 måneder. Dersom disse ikke retter seg spontant kan det være aktuelt med mindre korreksjoner i lokalbedøvelse. Sjansen for at dette skal skje er mindre dersom det er gjort fettsuging av øvre hofter/ flanker.

Animasjon

Operasjonen

Operasjonen foregår i en kombinasjon av lokalbedøvelse og dyp søvn eller i full narkose. I begge tilfeller legges det inn en liten plastnål plassert i en blodåre på håndbaken eller i albuefolden. Før operasjonen vil du få beroligende medisiner via denne nålen. Deretter vaskes operasjonsområdet med desinfiserende væske og dekkes med sterile duker. Operasjonen starter oftest med fettsuging. Deretter legges det et snitt i huden svarende til nedre del av magehuden rett over behåringen på venusberget og ut på begge hofter.

Har du gjennomgått keisersnitt med tverrsnitt nederst på magen legges, det nye snittet rett under det gamle keisersnitt arret. Hud og underhud løsnes fra bukveggen, ved nedre bukplastikk / minibukplastikk opp til navlen. Ved stor bukplastikk legges det også et snitt rundt navlen slik at denne slipper taket i magehuden. Her løsnes hud og underhudsfettvev opp til ribbensbuen/ brystbenet. Eventuell muskelglidning i midtlinjen korrigeres ved at muskelkantene sys sammen.

Ved stor bukplastikk legges det alltid inn dren i forbindelse med operasjonen. Dren er tynne plastslanger som kommer ut på siden av såret. Hensikten med disse er at de skal fjerne sårvæske og blodrester fra operasjonsområdet. Huden lukkes med sting som forsvinner av seg selv. Ved full mageplastikk lages det en ny åpning til navlen og denne sys fast i kanten. Til slutt legges det på kirurgisk tape og trykkbandasje.

bukplastikk arr
Huden løsnes rundt navlen og langt ned. (Ill ASPS)

 

bukplastikk 02
Musklene (røde) sys sammen. (Ill. ASPS)

 

bukplastikk arr

Huden trekkes ned og det lages
nytt hull til navlen. (Ill. ASPS)

 

bukplastikk 04

Arret ligger skjult under trusen. Det blir et lite arr rundt navlen. Operasjonen varer fra 1 til 2,5 time.

 

Hva er forskjellen på stor bukplastikk og liten bukplastikk? Her får du svaret!

 

Etter operasjonen

Etter operasjonen er sårene dekket med kirurgisk tape. Utenpå denne tapen er det absorberende bandasjer. Disse kan fjernes etter 2-3 dager. Dersom du ikke har dren kan du dusje. Den innerste kirurgiske tapen lar man sitte på. Etterpå tar du på deg et kompresjonsplagg (magebelte eller panty). Dette skal benyttes i 4 uker døgnkontinuerlig etter operasjonen.

De to første dagene etter operasjonen anbefaler vi at du holder deg innendørs og at du holder deg mye i ro. Du bør forsøke å bevege armer og ben for å forebygge blodpropp. Etter at drenene er fjernet, kan du gradvis begynne å bevege deg mer. Du bør legge forholdene til rette slik at du har mulighet til å ta det med ro i de første 1-2 ukene etter operasjonen, eventuelt lenger dersom du har en fysisk tung jobb. Det er viktig at du unngår bevegelser og tunge løft som øker smertene i operasjonsområdet. Mødre med små barn bør ha mulighet for avlastning i 1-2 uker etter inngrepet. Dersom du har fått korrigert muskelgliding, må du unngå tunge løft og trening av bukmuskulaturen de første 3 månedene etter operasjonen.

Operasjonsområdet vil være hovent, stramt og gjerne misfarget etter operasjonen. Dette varer i 2-3 uker. Hevelsen i området som er fettsugd går gradvis tilbake, mye av hevelsen er borte i løpet 3-4 uker, men det kan ta opptil 3-4 måneder før området er normalisert. Det er viktig å ikke forsøke å rette seg helt ut, men å gå lett fremoverbøyd for å sørge for at blodsirkulasjonen er optimal i huden. Det er ofte lurt å bøye knærne fremfor å bøye ryggen for å unngå ryggsmerter. Etter hvert vil du kunne går mer oppreist. Dette skjer av seg selv og det ikke nødvendig med uttøying. Det er fint å sitte med krum rygg og hoftene og knærne lett bøyd. Legg gjerne en pute under knærne og en ekstra pute under nakken om natten for på denne måten avlaste såret. Du kan også ligge på siden med knærne trukket oppunder deg.

Sykemelding

Dersom du har fått gjort mageplastikk på bakgrunn av medisinske/fysiske forhold, har du krav på sykemelding. Varigheten av sykemeldingen er avhengig av hva slags arbeid du har og om det er gjort nedre eller stor mageplastikk, men 1-4 uker kan være nødvendig. Ved kosmetisk motiverte operasjoner har man ikke krav på sykemelding.

Komplikasjoner ved bukplastikk

Blødning

Det blør alltid litt ut av sårkantene i forbindelse med dette inngrepet. Derfor legger man alltid dren. Dersom det kommer mye blod, må man ha drenene til dette gir seg. Vanligvis 1-3 dager. Normal blødningsmengde kan i løpet av 3 dager være fra 20-500 ml. Mengden betyr vanligvis ingenting så lenge det avtar fra dag til dag og det ikke samler seg opp blod under huden. Du vil i så fall få en kraftig hevelse og føle deg dårlig. Ta da kontakt direkte med kirurgen. Noen blør også litt langs drenene. Dette er ikke farlig, men kontakt kirurgen dersom du er urolig. Dersom det er gjort fettsuging i forbindelse med mageplastikken vil det ofte komme litt mer sårvæske i bandasjen første døgnet. Dette ser nærmest ut som ”bringebærsaft”. Er bandasjene gjennomtrukket av fuktighet dagen etter operasjonen kan det være hensiktsmessig å fjerne disse. Den innerste tapen lar man sitte på plass. Legg nye kompresser utenpå såret og ta på kompresjonsplagg.

Serom

Serom er en unormal væskeansamling i operasjonsområdet som kan vise seg 1-2 uker etter operasjonen. Tegn på dette kan være langsomt økende hevelse nederst på magen. Noen pasienter forteller at de føler en «skvulpefornemmelse» i operasjonsområdet. Vanligvis fanges dette opp i forbindelse med rutinekontroller. Dersom dette oppstår, kan det være nødvendig å tømme disse ved hjelp en tynn nål og sprøyte. Det er viktig at man tapper disse kort tid etter operasjonen. Dersom de ikke blir tappet kan det danne seg en tynn hinne omkring disse som kan skrumpe og gi unormale foldinger og fasthet i huden, typisk ned mot arret.

Infeksjon etter operasjonen

Infeksjoner etter bukplastikker er uvanlige. Typisk for infeksjoner er at de inntreffer 5-10 dager etter operasjonen. Symptomer på infeksjon er økende hevelse og smerter, rødhet i huden, generell sykdomsfølelse, eventuelt feber, frysninger og eventuell økende væsking fra sårkantene. For å redusere risikoen for dette forbehandles alle med antibiotika. Dette gis som en engangsdose før operasjonen. Skulle det oppstå en infeksjon, vil behandling med antibiotika ofte være nok. Enkelte kan få overfladiske sårinfeksjoner rundt navlen og i arret nederst på magen. Disse krever som regel kun lokal behandling og enkelt sårstell, men det kan være hensiktsmessig at kirurgen får sett på deg og bedømt om det er nødvendig med antibiotika eller annen behandling.

Nedsatt blodsirkulasjon

Noen få får nedsatt blodsirkulasjon helt nederst mot arret. Huden blir da mørk og kan falle av. Denne komplikasjonen forekommer heldigvis relativt sjelden, men sees hyppigere hos de som røyker. Det er derfor strengt nødvendig å slutte å røyke på forhånd.

Endret følsomhet

Det er helt vanlig at følsomheten nederst på magen blir nedsatt etter denne operasjonen. Mange opplever at den bedres i løpet av de første 12 månedene, men det er uvanlig at man får tilbake helt normal følsomhet i dette området.

Arr etter mageplastikk

Enkelte ganger kan det oppstå unormal arrdannelse i operasjonssåret. Arret modnes langsomt. Pasienten vil merke dette ved at arret er tykt, stivt rødt og kløende unormalt lenge etter operasjonen. Pasienter med mørkere hudtyper er noe mer disponert for dette enn de med lyse hudtyper. Dersom dette har oppstått i forbindelse med andre operasjoner du har vært i gjennom, er det nyttig om du opplyser dette til kirurgen ved forundersøkelsen. Vi kan da benytte metoder for å forebygge dette og/eller avtale hyppigere kontroller. Behandlingen kan være spesialtape, eventuelt kortisoninjeksjoner. Av og til kan dette kreve korreksjoner senere.


Bukplastikk etter slankeoperasjon

Vår erfaring er at pasienter som har gjennomgått slankeoperasjoner (gastric bypass, gastric sleeve, duodenal switch) har øket risiko for komplikasjoner etter denne type inngrep. Dette gjelder til tross for at de har en normal BMI (kroppsmasseindeks) på operasjonstidspunktet. Dette er en erfaring vi deler med mange av våre kollegaer. Til tross for at det er gjort mye forskning omkring dette fenomenet, er årsaken ukjent. Det eneste som later til å være rimelig sikkert, er at det er et «positivt» samsvar mellom totalt vekttap og komplikasjonsfrekvensen, dvs stort vekttap øker sannsynligheten for komplikasjoner. Dette gjelder spesielt postoperative blødninger, men til en viss grad også andre komplikasjoner som forsinket tilheling, infeksjoner og væskeansamlinger i operasjonsområdet.

Hva betyr bukplastikk med rafing?

Under graviditet er det vanlig at de rette magemusklene glir fra hverandre for å gi plass til barnet i magen. Etter fødselen vil magemusklene gli noe tilbake, men hos mange blir de stående fra hverandre slik at det blir en glipe mellom magemusklene. Dette kalles rektusdiastase.

Hos noen gir dette plager i form av at magen buler ut og aldri blir helt flat uansett hvor mye man trener og slanker seg. Andre får plager med ryggen fordi magemusklene ikke gir samme stabilitet av kjernemuskulaturen når de står fra hverandre. Fraglidning av magemusklene/ rektusdiastase kan korrigeres ved at man syr sammen magemusklene til dens opprinnelige posisjon. Dette inngrepet kalles rafing av magemusklene og utføres ofte samtidig med en bukplastikk. Ved rafing bruker kirurgen en kraftig tråd og syr magemusklene mot hverandre i midten. Noen har også navlebrokk etter gjennomgått graviditet, og dette kan korrigeres samtidig under samme operasjon.

Les mer om bukplastikk på Cosmo Clinics hjemmeside

Aftenposten om delte magemuskler: 10 cm delte magemuskler lenge etter trillingfødselen. Nå forskes det på «mammamagen» til norske kvinner. Er «mammamagen» et stort problem etter fødselen? Det undersøker norske forskere.

Når dekkes sammensying av magemusklene av det offentlige?

Når plagene blir uttalte og avstanden mellom magemusklene etter legeundersøkelse vurderes til å være 7 cm eller mer, gir det rett til sykehusbehandling hvor pasienten oftest tilbys en full bukplastikk i kombinasjon med muskeloppstramming.

 

Cosmo Clinic tilbyr bukplastikk / mageplastikk

Vurderer du bukplastikk? Ring 21 05 56 60 for en uforpliktende konsultasjon. Cosmo Clinic i Nydalen i Oslo (like ved BI) har noen av Norges beste plastikkirurger og pasienttilfredsheten er svært høy.

 

Overlege Thomas Berg forklarer i denne videoen hvordan en bukplastikk foregår.