Brystproteser: Breast implant illness

Brystproteser og Breast implant illness (BII / «Silikonsykdom»)

breast implant illness / breast implant disease

Sammenhengen mellom brystproteser og systemiske sykdommer («silikonsykdom») har vært diskutert helt siden 60-tallet, ifølge plastikkirurg Thomas Berg ved Cosmo Clinic. Selv om det er utført en rekke studier på området pågår det fortsatt en diskusjon om brystproteser av silikon kan gi symptomer som hodepine, muskel- og leddplager og autoimmune sykdommer. Det finnes flere benevnelser på tilstanden, men det mest brukte i dag er breast implant illness og breast implant disease.

På 80- og 90-tallet kom det flere rapporter om kvinner som opplevde systemiske plager der kvinnene så en sammenheng med deres brystimplantat. Dette gjorde at silikonproteser ble midlertidig forbudt i USA på 90-tallet. Det ble utført en rekke store studier med flere titusener av kvinner både med og uten brystimplantat for å se om autoimmune sykdommer, bindevevssykdommer, leddplager etc. var vanligere hos kvinner med silikonimplantat. Ingen av disse studiene kunne påvise økt forekomst av disse plagene hos kvinner med silikonimplantat, og silikonimplantat ble derfor godkjent igjen i USA fra 2006. I Norge har det ikke vært noe liknende forbud.

På tross av disse studiene er det en del kvinner som opplever sammenheng mellom sine symptomer og brystproteser. Det finnes også studier som viser at en del av disse kvinnene opplever bedring av sine plager etter at silikonprotesene er fjernet.

Fjerning av kapsel og protese: en bloc kapselektomi

Dersom brystprotesene skal fjernes på mistanke om breast implant illness, anbefales det, ifølge plastikkirurg Thomas Berg ved Cosmo Clinic, at kapselen/hinnen som ligger rundt implantatet fjernes samtidig. Hvis protesen ligger over brystmuskelen fjernes hele kapselen sammen med protesen, så kalt «en bloc kapselektomi». Dersom protesen ligger under brystmuskelen er dette ofte ikke mulig da kapselen ligger fast mot muskel og ribbein, men så mye som mulig av kapselen fjernes.

Les mer om å fjerne silikon eller bytte silikonproteser her

Brystløft eller fettransplantasjon

Dersom man fjerner sine brystproteser, vil huden bli løsere og mange opplever mer heng i brystet. Noe av dette henget vil trekke seg tilbake i månedene etter operasjonen, men dette avhenger av hvor store protesene som er fjernet var, samt hudens elastisitet/sammentrekningsevne. Et heng i brystet kan korrigeres med et brystløft, enten samtidig som man fjerner protesene, eller i ettertid. Dersom man ønsker å få større volum uten bruk av silikonimplantat, kan brystene forstørres med kroppens eget fett, såkalt fettransplantasjon. Dette er et inngrep hvor det ikke er beskrevet samme plager, da man kun benytter kroppens eget vev.

Plastikkirurgene ved Cosmo Clinic har mange års erfaring med både innleggelse og fjerning av brystproteser, fjerning av kapsel samt eventuelle korreksjoner av løs hud etter fjerning.

Thomas Berg - ekspert på BII (silikonsykdom)

Alle pressehenvendelser om silikonsykdom (BII - breast implant illness) rettes til plastikkirurg Thomas Berg ved Cosmo Clinic på tlf. 21 05 56 60.

 

Andre betegnelser på Breast Implant Illness og andre relaterte sykdommer

  1. Breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma (BIA-ALCL)
  2. Silicone implant illness
  3. Saline implant illness
  4. Breast implant-associated autoimmune disease (BIA-AID)
  5. Implant-related systemic symptoms (IRSS)
  6. Breast implant toxicity syndrome
  7. Breast implant disease
  8. Breast implant-associated connective tissue disease (BIA-CTD)
  9. Breast implant-associated syndrome (BIAS)
  10. Breast implant-associated granulomatous inflammation (BIAGI)