Brystløft

Brystløft

Brystløft er en operasjonsmetode som går ut på å løfte løse, hengende bryst uten å endre størrelsen, ifølge plastikkirurg Tomm Bjærke ved Cosmo Clinic i Oslo.

Om brystløft

Etter graviditet, vekttap og med økende alder tøyes støttestrukturene i brystet. Dette fører til at brystet inntar en mer hengende fasong, volumet i brystene synker nedover eventuelt sammen med brystvorten. Noen pasienter opplever også hudproblemer som følge av at hud ligger an mot hud i underkant av brystet. Dette kan skape sår hud, kløe, infeksjoner og ubehagelig lukt. Et brystløft kan korrigere dette.

Noen pasienter ønsker å fjerne gamle brystproteser. Det kan være at brystene har økt i omfang siden man la inn brystproteser eller at det har inntruffet kapselsammentrekning omkring brystprotesen. Da kan det være en god løsning å kombinere fjerning av brystimplantat med et brystløft. Dette kan gjøres i en operasjon.

Holdbarhet

En av hovedutfordringene ved brystløftoperasjoner er å oppnå et langvarig resultat. Det eksisterer mange metoder for brystløft. Noen eldre metoder gikk ut på kun å stramme opp huden. Etter hvert har det kommet nye metoder som går ut på å omplassere brystvevet innvendig. Hensikten med dette er å øke "holdbarheten” på resultatet og gi mer ”toppfylde”. Et brystløft gir et fint resultat kort tid etter operasjonen, men man må være klar over at brystene over tid vil sige ned igjen. Hvor raskt dette skjer, er veldig individuelt og blant annet avhengig av hvor tøyelig vev pasienten har. Har brystene tynn hud, mye strekkmerker og har endret fasong mye, er dette tegn på at støtteapparatet er svakt. Store tunge bryst vil sige raskere ned enn mindre bryst. Dette kan til en viss grad bedres ved å kombinere et brystløft med en liten reduksjon hvor man reduserer noe på den nederste delen av brystet.

Fylde i øvre del av brystet

Mange kvinner synes at brystene har mistet mye fylde i toppen av brystet. Dette kan bedres noe ved å gjøre et brystløft, men ser man brystet i profil vil det også etter et brystløft ha en svak innovervendt kurve mellom brystets øvre ”startpunkt” og brystvorten. Dersom man ønsker at dette området skal ha et mer fyldig preg slik som man ser ved bruk av push-up bh, må brystløftet oftest kombineres med å legge inn en mindre brystprotese, ifølge plastikkirurg Tomm Bjærke ved Cosmo Clinic i Oslo.

Brystløft og brystforstørrelse

Dersom man har et stort hudoverskudd som kan sees etter betydelige vektreduksjoner, kan det også være aktuelt å kombinere et brystløft med innleggelse av protese for å oppnå godt samsvar mellom en passende brystprotese og hudarealet. Mange pasienter som kommer til undersøkelse for brystoperasjoner er usikre på om de har behov for brystforstørrelse, brystløft eller eventuelt en kombinasjon. Dette går vi grundig i gjennom ved forundersøkelsen, og viser ved hjelp av bilder hvilken operasjon vi mener er mest passende ut ifra dine ønsker.

Arr etter brystløft

Arr etter brystløft

Arrenes plassering ligner veldig på arrene etter brystreduksjon, og vil alltid bestå av et sirkulært arr omkring brystvorten. Hos de aller fleste vil det også være et arr mellom det runde arret rundt brystvorten og folden under brystet. Som regel vil det også være et kort arr i denne folden.

Alle arr vil kort tid etter operasjonen være røde. Dette er normalt. I løpet av 3-12 måneder blekner de og vil etter hvert bli hvite.

Bredden på arrene varierer fra person til person, men med moderne kirurgisk teknikk vil de fleste arr på brystene fremstå som bleke streker. I folden under brystet er huden noe tykkere enn øvrige deler av brystet og her kan arret derfor bli noe tykkere. Det mørke, pigmenterte området omkring brystvorten (areola) reduseres oftest i forbindelse med et brystløft.

 

Vekt og BMI

Brystene forandrer seg med kroppsvekten og ved graviditet. Det anbefales ikke at man gjennomgår denne operasjonen før man har en stabil vekt (6 måneder) og ikke planlegger flere graviditeter. Dersom du går vesentlig ned i vekt etter et brystløft, vil du oppleve at brystene blir slappere og får en mer hengende fasong. Dersom du planlegger å slanke deg mye, bør du gjøre dette før du kommer til undersøkelse og operasjon.

Det er ikke anbefalt å gjennomgå denne operasjonen dersom du har BMI (KMI/kroppsmasseindeks) over ca 30. Kroppsmasseindeks finner du ved å dele kroppsvekten din på høyden i meter ganget med seg selv. (Eks. vekt 70 kg, høyde 1.65 gir 70 / (1.65 x 1.65 ) )= 25,7. Årsaken til dette er at ved høyere kroppsmasseindeks er det øket risiko for tilhelingsproblemer, det vil si at sårene gror dårlig. Dette kan også øke risikoen for infeksjoner, stygge arr og harde klumper i brystene etter operasjonen, ifølge plastikkirurg Tomm Bjærke ved Cosmo Clinic i Oslo.

Slik foregår et brystløft

Operasjonen foregår i en kombinasjon av lokalbedøvelse og dyp søvn eller i full narkose. Operasjonen foregår ved at brystvorten omplasseres til ny posisjon og at overflødig hud fjernes. Eventuelt vil også det indre vevet omplasseres for å oppnå en rundere fasong med mer fylde i toppen. Huden lukkes med sting som forsvinner av seg selv. Til slutt legges det på kirurgisk tape, bandasjer og en BH. Operasjonen varer ca 1,5 time.

Brystløft

Huden under og rundt brystvorten fjernes (Illustrasjon: ASPS)

Brystvorte

Brystvorten løftes til en høyere posisjon og huden lukkes (Illustrasjon: ASPS)

Brystløft

Arrene blir som vist og vil blekne etterhvert (Illustrasjon: ASPS)

Etter operasjonen

Brystløft og dren: Etter operasjonen er sårene dekket med kirurgisk tape. Utenpå denne tapen er det absorberende bandasjer. Disse kan fjernes etter 2 -3 dager og man kan da dusje. Den indre kirurgiske tapen lar man sitte på. Noen ganger legges det i dren i forbindelse med operasjonen. Dren er tynne plastslanger som kommer ut på siden av såret. Dette gjøres dersom det økt tendens til blødning fra brystvevet, og hensikten med disse er at det skal fjerne sårvæske og blodrester fra operasjonsområdet.

Tiden etter operasjon: Et brystløft er vanligvis ikke veldig smertefullt. Mange er i fin form kun etter noen få dager. Vi anbefaler likevel at du har mulighet til å ta det med ro i de første to ukene, eventuelt lengre dersom du har en fysisk tung jobb. Det er viktig at du unngår armbevegelser og løft som øker smertene i operasjonsområdet. Kjenn etter hva som er vondt og forsøk å unngå aktiviteter som øker smertene i operasjonsområdet. Jogging bør du vente med til minimum 4 uker etter operasjonen, eventuelt lenger dersom det er ubehagelig. Brystene vil være hovne og gjerne misfarget etter operasjonen og dette varer i 2-3 uker.

Brystene vil gjerne være struttende de første månedene, og det vil være mye fylde i øvre del av brystet. Etter en stund vil fylden i øvre del avta og noen ønsker å legge inn en brystprotese for å få tilbake fylden her. Bruk sports-BH i 6 uker etter operasjonen. Ikke bruk BH med spiler. Unngå direkte sol på arrene inntil de har blitt hvite og bruk kirurgisk tape de første 3 månedene for å få penest arr. Noen reagerer etter hvert med hudirritasjon på den vanligste typen tape som benyttes. Da kan det være hensiktsmessig å bytte til annen type tape, for eksempel silketape, allergivennlig tape eller silikontape.

Sykemelding etter brystløft: De fleste brystløft gjøres på bakgrunn av kosmetiske forhold. Ved kosmetisk motiverte operasjoner har man ikke krav på sykemelding. Dersom inngrepet er utført på grunn av medisinske problemer, kan du ha krav på sykemelding. Varigheten på sykemelding er avhengig av hva slags arbeid du har, men 1-2 uker kan være nødvendig.

Mulige komplikasjoner

Komplikasjoner er sjeldne, men kan inntreffe ved alle typer operasjoner og kan derfor ikke utelukkes helt.

Blødning ved brystløft er sjeldent (1/200) og vil arte seg ved at brystet på den ene siden blir veldig hovent. Dersom dette inntreffer, skjer det vanligvis kort tid (6-8 timer) etter operasjonen. Dette krever reoperasjon. Sluttresultatet vil vanligvis ikke bli påvirket av dette.

Infeksjoner etter brystløft er uvanlig. Typisk for infeksjoner er at de inntreffer 5-10 dager etter operasjonen. Symptomer på infeksjon er økende hevelse og smerter, rødhet i huden, generell sykdomsfølelse, evt. feber, frysninger og evt. økende væsking fra sårkantene. For å redusere risikoen for dette forbehandles alle med antibiotika. Dette gis som en engangsdose før operasjonen. Skulle det oppstå en infeksjon, vil behandling med antibiotika ofte være nok. Er det utført kombinert brystforstørrelse/ brystløft, må man ved dype infeksjoner midlertidig fjerne protesen. Denne kan i så fall reinnlegges senere. Noen ganger oppstår det små sår svarende til området rett under brystvorten det vil si i "krysset" under brystet der to sårlinjer møtes. Årsaken til dette er at blodsirkulasjonen til huden er nedsatt i dette området. Får du dette, bør du ta av tapen, vask rent med Pyrisept eller Klorhexidin 1%, legg på en vaselinkompress, for eksempel Jelonet og en liten bomullskompress oppå denne. Ikke tape i dette området før det har grodd helt.

Følelsen i brystvortene kan være noe redusert. I sjeldne tilfeller kan følelsen bli helt borte, men de aller fleste får følelsen tilbake, men dette kan ta opptil 12 måneder. I sjeldne tilfeller kan man få nedsatt blodsirkulasjon til brystvorten. Det dannes da et sår og pigmentet rundt deler av brystvorten (areola) kan bli lysere.

Brystløft og amming: Om man kan amme etter brystløft, varierer med metoden som er benyttet. Det er mulig å benytte metoder hvor kirurgen endrer minimalt på kjertelvevet. Dette innebærer at operasjonen i hovedsak skjer i hud og underhudsnivå. Sannsynligheten for at man mister evnen til å amme etter et slikt inngrep er minimalt. Varigheten på denne type brystløft er vanligvis noe kortere enn om man også flytter om på kjertelvevet. Valg av metode drøftes med kirurgen under konsultasjonen.

Brystløft og stikninger: Det er vanlig med stikninger, brennende følelse og andre smertesensasjoner i brystene etter inngrepet. Vanligvis er det ensidig og skyldes at hudnerver skades eller settes på strekk under operasjonen. Disse plagene kommer ofte etter noen uker eller måneder og forsvinner igjen. Ta kontakt med klinikken dersom du er i tvil.

Ved kombinert brystløft og innleggelse av protese bør du også lese eget informasjonsskriv om brystforstørrelse da mye av informasjonen der er relevant for denne operasjonen.

 

Brystløft

 

Kilde: Dr. Tomm Bjærke, klinikkleder Cosmo Clinic, Nydalen i Oslo

 

«Anbefaler Cosmo Clinic på det varmeste!!!»

«Resultatet ble over all forventning. Man kan ikke se at jeg er blitt operert.» (Kvinne, 27 år)

«Jeg er kjempefornøyd med de nye brystene mine. Nå er de myke, smertefrie og super flotte. Jeg anbefaler Cosmo Clinic på det varmeste!!!» (Kvinne 28 år)