Overarmsplastikk / armplastikk

Overarmsplastikk / armplastikk

Overarmsplastikk er en kirurgisk metode som har som formål å stramme opp overarmene ved å fjerne overflødig hud og fettvev.

Hva er armplastikk?

Overarmsplastikk er en operasjon som går ut på å fjerne overskuddsvev på overarmen. Årsaken til dette kan være uproporsjonale fettvevsansamlinger eller stort hudoverskudd. Dette kan komme med økende alder eller som et resultat av større vekttap.

Noen ønsker korreksjon på kosmetisk grunnlag, dvs. at de er misfornøyd med hvordan overarmene ser ut. Andre ganger kan stort hudoverskudd gi funksjonelle plager som vanskeligheter med tilpasning av klær eller sår, irritasjon og ubehagelig lukt der hud ligger an mot hud. Noen plages også med hudoverskudd i forbindelse med at de bærer ryggsekk. Mange av pasientene som henvender seg med ønske om korreksjon av overarmer har vært i gjennom slankeoperasjoner (gastric bypass, gastric sleeve, duodenal switch). Operasjonen går ut på at man fjerner et ellipseformet område på innsiden av overarmen.

Overarmsplastikk kombinert med fettsuging

Det er vanlig å kombinere overarmsplastikk med fettsuging av overarmen. Unntaket er svært tynne personer som har minimalt med underhudsfett. Noen personer har lite hudoverskudd, men en uproporsjonal fettansamling, spesielt på baksiden og i underkant av overarmen. Er hudkvaliteten god, dvs. lite strekkmerker og tykk, kraftig hud med god elastikk (sammentrekningsevne) kan fettsuging uten annen kirurgi noen ganger være god behandling. Hudoverskudd (løs hud) må opereres bort for å oppnå et godt resultat.

Arrenes plassering

Denne operasjonen vil hos de fleste resultere i et arr som strekker seg fra armhulen og ned til albuen. Arrene plasseres på innsiden av overarmen slik at de ikke er synlige når armene henger rett ned langs siden. Arr etter overarmsplastikk kan bli noe kraftigere enn arr etter andre plastikkirurgiske inngrep fordi de går på tvers av hudens naturlige ”rynkeretning”. Dette kan til en viss grad forebygges ved å ikke stramme huden for mye. Alle arr vil kort tid etter operasjonen være røde. Dette er normalt. I løpet av 3-12 måneder blekner de og vil etter hvert bli hvite. Bredden på arrene varierer fra person til person, men med moderne kirurgisk teknikk vil de fleste arr på overarmen fremstå som bleke streker.

Kroppsvekt

Som ved annen plastisk kirurgi anbefales det ikke at man gjennomgår denne operasjonen før man har en stabil vekt (minimum 6 måneder etter større vekttap). Dersom du går vesentlig ned i vekt etter operasjonen, vil du oppleve at huden på overarmen blir løsere. Dersom planlegger å slanke deg mye, bør du gjøre dette før du kommer til undersøkelse og operasjon.

Røyking

Du må ikke bruke nikotin (tobakk, snus, e-sigaretter, nikotin tyggegummi) 2 uker før og 2 uker etter inngrepet. Årsaken til dette er at nikotin nedsetter blodsirkulasjonen til huden. Nedsatt blodsirkulasjon øker risikoen for infeksjoner, sårproblemer, stygge arr og kan i verste fall forårsake store hudskader (nekroser) i operasjonsområdet.

Resultatet

I forbindelse med forundersøkelsen bruker vi mye tid på å kartlegge dine forventninger til resultatet. Resultatet vil variere med utgangspunktet. Ved bruk av bildeeksempler vil vi forsøke å gi deg et mest mulig realistisk inntrykk av hva slags resultat vi kan oppnå hos deg. Generelt vil alt unaturlig fettvevsoverskudd og/eller hudoverskudd fjernes. Gjenværende hud strammes jevnt opp. Strekkmerker som er utenfor det hudområdet som fjernes vil ikke endres. Noen ganger kan huden på hver side av såret være unormalt frembukende, såkalte ”museører”. Dette vil alltid bedre seg over tid, men dette kan ta opptil 6 måneder. Dersom disse ikke retter seg spontant kan det være aktuelt med mindre korreksjoner i lokalbedøvelse. Dette er et uvanlig problem etter armplastikker.

Før operasjonen

Du bør være frisk og ikke ha noen alvorlige sykdommer da det kan være en relativ kontraindikasjon mot å utføre dette inngrepet.

Operasjonsdagen tar du en dusj og vasker overkropp og armhuler i Hibiscrub. Du må ikke smøre deg med fuktighetskrem eller bruke sminke og neglelakk. Ørepynt, smykker og piercing må fjernes. Du må være fastende minst 6 timer før operasjonen. Det vil si at du ikke kan drikke eller spise i dette tidsrommet.

Du må ha sluttet med blodfortynnende. (Albyl-E 14 dager før. Marevan 3 dager før- dette må du ta opp med kirurgen). I tillegg må du ikke ta tran eller Omega-3, 10 dager før da dette også øker blødningsrisikoen. Du bør heller ikke ha tatt Ibux, Napren eller andre medisiner i denne gruppen. Unngå også A,D, E- og K-vitamin.

Operasjonen

Operasjonen foregår i en kombinasjon av lokalbedøvelse og dyp søvn eller i full narkose. I begge tilfeller legges det inn en liten plastnål plassert i en blodåre på håndbaken eller i albuefolden. Før operasjonen vil du få beroligende medisiner via denne nålen. Deretter vaskes operasjonsområdet med desinfiserende væske og dekkes med sterile duker. Operasjonen starter med at det installeres mye lokalbedøvelse i operasjonsområdet. Så gjøres det nærmest alltid fettsuging. Deretter legges det et snitt i huden svarende til huden på innsiden av overarmen. Hudoverskuddet fjernes. Huden lukkes med sting som forsvinner av seg selv. Til slutt legges det på kirurgisk tape, absorberende bandasjer og elastisk bind fra håndryggen og opp til armhulen.

Etter operasjonen

Kompresjonsplagg

Etter operasjonen er sårene dekket med kirurgisk tape. Utenpå denne tapen er det absorberende bandasjer og elastisk bind. Disse kan fjernes etter 2 dager. Da kan du dusje. Den innerste kirurgiske tapen lar man sitte på. Etterpå tar du på deg et kompresjonsplagg som fås kjøpt i bandasjistforretning eller komprimerende bandasje f. eks. ”Tubigrip” som kjøpes på apoteket. Denne skal benyttes i 4 uker døgnkontinuerlig etter operasjonen.

Aktivitet etter operasjonen

Kort tid etter operasjonen vil overarmene føles unormalt stramme. Dette skyldes hevelse som tilkommer under operasjonen. Dette gjør at det er vanskelig å gjøre de samme bevegelsene med armene som du er vant med. Det vil være ubehagelig å stramme musklene i overarmene og bevegelsene i overarm og skulder vil være redusert. Hevelsen vil gradvis reduseres, og i løpet av den første uken vil du merke at du gradvis får tilbake normal funksjon. Det er viktig at du tar hensyn til ubehaget og ikke gjør bevegelser som øker smertene fra operasjonsområdet. Noen opplever også at de blir hovne i hender og fingre. For å forebygge dette er det viktig at du de første dagene etter operasjonen regelmessig prøver å løfte armen så høyt som mulig og knytter og slapper av hånden, gjerne 5 minutter pr time. Dette vil bidra til at hevelsen går raskere tilbake og vil også gjøre at du har mindre ubehag. Om natten eller når du sitter i ro er det fornuftig å plassere armene så høyt som praktisk mulig, gjerne på en pute.

De to første dagene etter operasjonen anbefaler vi at du holder deg innendørs og at du holder armene høyt (se ovenfor) og i ro. Utover dette bør du bevege deg. Du bør legge forholdene til rette slik at du har mulighet til å ta det med ro i den første uken etter operasjonen, eventuelt lengre dersom du har en fysisk tung jobb. Det er viktig at du unngår bevegelser og tunge løft som øker smertene i operasjonsområdet. Mødre med små barn bør ha mulighet for avlastning i 1-2 uker etter inngrepet.

Sykemelding

Dersom det du har fått gjort armplastikk på bakgrunn av medisinske / fysiske forhold har du krav på sykemelding. Varigheten på sykemelding er avhengig av hva slags arbeid du har og om det er gjort kun fettsuging eller også fjerning av løs hud, men 1-3 uker kan være nødvendig. Ved kosmetisk motiverte operasjoner har man ikke krav på sykemelding.

Komplikasjoner etter armplastikk

Blødning

Det er ikke uvanlig at det blør litt fra sårkantene etter inngrepet. Det er ugunstig at det samler seg opp blod under huden. Du vil i så fall få en kraftig hevelse, oftest på en ene siden. Dette kan også gi pitringer i fingre evt nedsatt følsomhet. Ta da kontakt direkte med kirurgen.Dersom det er gjort fettsuging i forbindelse med armplastikken vil det ofte komme litt mer sårvæske i bandasjen første døgnet. Dette ser nærmest ut som ”bringebærsaft”. Er bandasjene gjennomtrukket av fuktighet dagen etter operasjonen kan det være hensiktsmessig å fjerne. Den innerste tapen lar man sitte på plass. Legg nye kompresser utenpå såret og ta på kompresjonsplagg.

Infeksjoner

Infeksjoner etter armplastikker er uvanlige. Typisk for infeksjoner er at de inntreffer 5-10 dager etter operasjonen. Symptomer på infeksjon er økende hevelse og smerter, rødhet i huden, generell sykdomsfølelse, evt. feber, frysninger og evt. økende væsking fra sårkantene. For å redusere risikoen for dette forbehandles alle med antibiotika. Dette gis som en engangsdose før operasjonen. Skulle det oppstå en infeksjon vil behandling med antibiotika ofte være tilstrekkelig behandling. I området opp mot armhulen er det hårsekker og svettekjertler. Dette området blir aldri helt rent til tross for grundig desinfeksjon forut for inngrepet. Det er derfor ikke uvanlig med litt forsinket sårtilheling i dette området. Såret kan væske litt. Dersom dette inntreffer er det viktig å ikke benytte tape på denne delen av såret. Du vil også se at tapen løsner, dette er ofte et tegn på at det er væske under tapen som skal ut. Disse problemene krever som regel kun lokal behandling og enkelt sårstell, men det kan være hensiktsmessig at kirurgen får sett på deg og bedømt om det er nødvendig med antibiotika eller annen behandling.

Følsomheten i huden nær operasjonsarret

Det er ikke uvanlig at følsomheten i huden nær operasjonsarret på innsiden av overarmen blir noe nedsatt etter denne operasjonen. I sjeldne tilfeller kan behandlingen også påvirke hudnerver som går gjennom operasjonsområdet og dette kan føre til nedsatt hudfølsomhet også i ”naboområder”. Dette er vanligvis et forbigående fenomen. De fleste opplever at dette bedres i løpet av de første 12 måneder etter operasjonen.

Slankeopererte pasienter

Vår erfaring er at pasienter som har gjennomgått slankeoperasjoner (gastric bypass, gastric sleeve, duodenal switch) har øket risiko for komplikasjoner etter denne type inngrep. Dette gjelder til tross for at de har en normal BMI (kroppsmasseindeks) på operasjonstidspunktet. Dette er en erfaring vi deler med mange av våre kollegaer. Til tross for at det er gjort mye forskning omkring dette fenomenet er årsaken til dette ukjent. Det eneste som later til å være rimelig sikkert er at det er et ”positivt” samsvar mellom totalt vekttap og komplikasjonsfrekvensen, dvs stort vekttap øker sannsynligheten for komplikasjoner. Dette gjelder spesielt postoperative blødninger, men til en viss grad også andre komplikasjoner som forsinket tilheling, infeksjoner og væskeansamlinger i operasjonsområdet.

Sideforskjeller

Før operasjonen vil det hos nær sagt alle pasienter være sideforskjeller i operasjonsområdet. Dette er helt normalt. Også etter operasjonen vil det kunne være mindre sideforskjeller. Dels skyldes det at vi behandler biologisk materiale med ulik elastisitet, dels at det ikke finnes helt eksakte metoder som er praktisk anvendbare ved planlegging av operasjonen.

Arr etter armplastikk

Enkelte ganger kan det oppstå unormal arrdannelse i operasjonssåret. Arret modnes langsomt. Pasienten vil merke dette ved at arret er tykt, stivt, rødt og kløende unormalt lenge etter operasjonen. Pasienter med mørkere hudtyper er noe mer disponert for dette enn de med lyse hudtyper. Dersom dette har oppstått i forbindelse med andre operasjoner du har vært i gjennom er det nyttig om du opplyser dette til kirurgen ved forundersøkelsen. Vi kan da benytte metoder/ avtale hyppigere kontroller for å forebygge dette. Behandlingen kan være spesialtape eventuelt kortisoninjeksjoner. Av og til kan dette kreve korreksjoner senere.

armplastikk

Les mer om armplastikk / overarmsplastikk her