Neseoperasjon

Neseoperasjon (neseplastikk)

En neseoperasjon (neseplastikk) kan blant annet gjøre nesen rettere og smalere og bedre luftpassasjen.

Det kan være flere grunner til at noen ønsker å operere nesen sin. Det kan være medfødte lidelser, at de puster dårlig gjennom nesen, at den er skjev, stor eller klumpete.

Nesen består av en brusket neseskillevegg, et brusket parti på tuppen og en benet del. Over dette reisverket ligger det et tynt fettlag og hud.

Ønsker man kosmetisk korreksjon av nesen, bør man vente til man er over 18 år og helst enda lenger.

Hva er neseplastikk (neseoperasjon)?

Neseoperasjon / neseplastikk går ut på å forandre på reisverket under. Huden løsnes fra brusken og benet. Man fjerner, justerer eller legger til litt brusk for å rette opp reisverket. Deretter legges huden på plass og tilpasser seg underlaget.

Ved neseplastikk kan man gjøre store neser mindre, senke tippen, heve tippen, gjøre nesen smalere, gjøre den rettere og korrigere neseskilleveggen. Den vanligste nesekorreksjonen er å senke en høy neserygg.

Man kan operere nesen fra innsiden uten noen arr. I de tilfellene man skal gjøre mer med nesen, er det aktuelt å legge et lite snitt i nedre del av neseskilleveggen. Dette arret blir tilnærmet usynlig. Ved sistnevnte operasjon får man tilgang til hele nesen.

neseoperasjon snitt nesebor

Ved neseplastikk legges snittene inni nesen eller under neseskilleveggen. Neseborene kan gjøres smalere.
Illustrasjon: ASPS

Fakta om neseoperasjon

Neseoperasjoner kan godt utføres i lokalbedøvelse og lett søvn.

Ved operasjon på neseryggen sliper man ned benet og brusken og avsmaler nesebenet. Eventuelt rettes også neseskilleveggen samtidig.

Ved operasjon på nesetippen kan man redusere eller legge til brusk der det er for mye eller der man mangler litt. Skal man heve tippen, forkorter man neseskilleveggen litt i øvre del, mens man fjerner noe i underkant for å senke den.

Det sys med sting innvendig som oppløses av seg selv. Hos de som er operert med snitt gjennom neseskilleveggen, fjernes stingene etter en uke.

Har man operert på selve neseskilleveggen, setter man tynne plater på hver side av skilleveggen for å støtte den opp og hindre hevelse og blødning.
Har man gjort operasjon på neseryggen, legges det på en tynn gipsskinne som ligger i en uke.

neseoperasjon

Ved neseplastikk legges snittene inni nesen eller på undersiden. Nesebrusk og neseben kan så formes.
Illustrasjon: ASPS

neseben smalere

Nesebenet føres sammen, slik at nesen blir smalere og brusken på tuppen formes.
Illustrasjon: ASPS

nesetipp

Nesetippen løftes opp ved å redusere neseskilleveggen.
Illustrasjon: ASPS

gipsskinne

Til slutt legges en gipsskinne over neseryggen.
Illustrasjon: ASPS

Animasjon som viser hvordan neseplastikk utføres

Animasjonen er kun ment som en veiledning. Selve operasjonen og det endelige resultatet kan være annerledes enn det som vises i videoen. Under konsultasjonen vil kirurgen forklare inngrepet for deg ut ifra din kropps forutsetninger og gi deg et realistisk inntrykk av hva som kan oppnås.

Hvorfor opererer man nesen?

For liten nese: For at man skal oppleve nesen som liten, må den være liten i forhold til ansiktets øvrige dimensjoner. Ikke alle små neser kan gjøres større. Dersom man ønsker å forstørre nesen, må den bygges opp med brusk fra pasienten selv. Ved mindre justeringer kan man bruke brusk fra skilleveggen eller fra øret. Ved større endringer kan man bruke brusk fra pasientens ribben. I noen land bruker man silikon og fillere til dette, men dette fører lett til infeksjoner og uønsket resultat på sikt.

Forhøyning på nesen kan ofte fjernes ganske lett, men en nese uten denne forhøyningen vil ofte ser bredere ut enn før. Kirurgen må derfor gjøre nesen smalere for å få et tilfredsstillende kosmetisk resultat. Det er en fare for at dette kan føre til nedsatt pustefunksjon.

Nesetippen kan korrigeres med åpen neseplastikk, men pasienten må være klar over at nesetippen er den delen av nesen hvor det tar lengst tid å komme til et endelig resultat: Pasienten må regne med to år.

Neseplastikk kan endre på vinkelen mellom overleppen og undersiden av nesen når den gjør at man kan se mer inn i neseborene forfra enn «normalt».

Forminskning av nesen må gjøres i alle nesens plan. En nese som gjøres lavere, vil se bredere ut hvis man ikke gjør noe med bredden, mens en nese som gjøres smalere vil se høyere ut dersom man ikke gjør noe med høyden. En mindre nese vil kunne påvirke pustefunksjonen fordi det blir dårligere plass innvending.

Noen er født med skjev nese, andre har vært utsatt for en skade som gjør at nesen blir skjev. Det vanligste er at skilleveggen er skjev, og da blir gjerne resten av nesen skjev også. Ved skjevhet analyserer kirurgen nøye hva som er skjevt. En skjev nese kan ha innvirkning på pustefunksjonen, så det er viktig at dette tas hensyn til i planleggingen av en operasjon. Man må være klar over at en nese som har vært skjev, vil opparbeide et minne om hvordan dens stilling er – dette gjør det utfordrende å få den til å stå rett selv etter en gjennomgått operasjon. Helt rett nese kan derfor ikke garanteres.

Ofte er det hvordan nesen oppfattes av øyet, og ikke nødvendigvis hvor mange millimeter den måler som avgjør om du opplever en nese som lang eller kort. En lang nese skyldes som oftest at nesetippen henger ned, men det kan også være slik at nesen generelt sett er stor. Dersom plastikkirurgen kan senke neseryggen og samtidig løfte nesetippen, vil du oppleve at nesen ser kortere ut.

Stor nesetipp skyldes ofte tykk hud, hos noen også hudforandringer som gjør at nese blir stadig tykkere (rhinofyma). Dette kan være en vanskelig tilstand å korrigere, og i nyere tid har man sett at laser kan ha en effekt. Man må da ofte gjennom mange behandlinger, og det er ikke sikkert man får en nesetipp som er liten og slank.

En flat og bred nese etter skade kan være utfordrende å korrigere. Dersom nesen er flat, må den ofte bygges opp ved hjelp av brusk fra skillevegg, ribben eller av og til øret. Noen ganger er dette nok til å få den til å se smalere ut.

Ved sadel-deformitet har skilleveggen mistet sin høyde, eventuelt kollapset/forsvunnet slik at det ikke er støtte for neseryggen lenger. Man får da en veldig lav profil. For å kunne rekonstruere dette, må man som regel legge inn ny brusk fra et ribben, i enkelte tilfeller også ben fra skallen. Dette er en stor operasjon, og det er utfordrende å få et godt resultat.

 

Etter operasjon

Etter neseplastikk vil nesen være hoven og i litt misfarget – i tillegg er man ofte helt nummen. Det kan ta lang tid før man får følelsen tilbake og man bør derfor være ekstra forsiktig ute i kaldt vær slik at man ikke forfryser nesen.

Har man operert på nesebenet, vil man i tillegg få blåmerker under øynene. Du kan smøre innsiden av neseborene med litt salve for at skorper og trådene skal løsne.

Komplikasjoner ved neseplastikk

Blødning og infeksjon forekommer svært sjelden ved neseplastikk.

Har man tynn hud over neseryggen, vil små forandringer være synlige. Ett av problemene kan være at det blir en liten hump mellom den benete og bruskede delen på neseryggen. Dette kan korrigeres.

Andre plages av hevelse på nesetippen som kan bli varige.