Plastisk kirurgi i utlandet

Plastisk kirurgi i utlandet

Flere og flere nordmenn reiser til utlandet for å få utført plastikkirurgiske inngrep og annen medisinsk behandling. Utenlandske klinikker annonserer med lave priser og pakketilbud som kombinerer kirurgi med ferie, gjerne i Øst-Europa, Tyrkia eller Asia. Billig plastisk kirurgi tilbys blant annet i Litauen, Thailand, Polen, Latvia, Ungarn, Tyrkia og Tsjekkia. Det er imidlertid mange gode grunner til at man bør tenke seg nøye om før man lar seg operere i utlandet, sier overlege Thomas Berg ved Cosmo Clinic i Oslo.

Krav til å være spesialist i plastikkirurgi mangler

Kirurgens kompetanse: I Norge har vi strenge regler for hvem som får bedrive kosmetisk kirurgi og krav for å bli plastikkirurg. I mange andre land er det dessverre ikke krav til å være spesialist i plastikkirurgi for å bedrive kosmetisk kirurgi. Det finnes mange flinke kirurger utenfor Norges grenser, men det er vanskelig å sjekke kompetansen til kirurgen og øvrig personale på klinikken.

Kommunikasjon i møtet mellom pasient og plastikkirurg

Mange klinikker i utlandet har ikke en forundersøkelse før man setter seg opp til operasjon. Dette er et viktig møte mellom kirurg og pasient der man legger hele fundamentet for en vellykket operasjon. Egner pasienten seg for operasjonen hun ønsker? Er forventningene i samsvar med det kirurgen kan tilby? Dette er spørsmål som besvares under forundersøkelsen og som i mange tilfeller gjør at pasienten eller kirurgen velger å avstå fra operasjon. Hvis man hopper over dette leddet, vil mange opereres med feil forventninger og sannsynligvis ende opp med et annet resultat enn forventet, eller i verste fall alvorlige komplikasjoner. I tillegg kan språkproblemer i utlandet lede til misforståelser mellom pasient og kirurg, og man vil da som pasient kunne oppleve at man ikke blir forstått eller gå glipp av viktig informasjon rundt inngrepet.

Oppfølging og kontroller

Etter en operasjon er det viktig å kunne kontakte klinikken og komme på kontroller i ukene og månedene etter operasjon for å sikre at resultatet blir som det skal. Ligger klinikken i utlandet kan dette være vanskelig og i mange tilfeller umulig etter at man har kommet hjem. Dersom man er uheldig og får en komplikasjon, har man ikke samme mulighet til å få hjelp som hvis man opereres i Norge. Norske klinikker tilbyr oftest tett oppfølging der man får telefonnummeret direkte til kirurgen hvis det skulle være noe.

Forsikring

Alle norske klinikker er medlem av Norsk Pasientskade Erstatning. Det betyr at man som pasient vil kunne får erstatning dersom det oppstår en uventet komplikasjon etter en operasjon ved en norsk klinikk. Dersom du opereres i utlandet dekkes du ikke av denne forsikringen, og de fleste reiseforsikringer dekker heller ikke ekstra kostnader forårsaket av kosmetisk kirurgi i utlandet.

Infeksjonsrisiko og multiresistente bakterier

I Norge har vi svært strenge krav til hygiene ved operasjonsstue og klinikker generelt. I mange land er dessverre ikke hygienen like god, og dette gir økt risiko for infeksjon etter en operasjon. Som pasient er det svært vanskelig å sjekke ut dette på forhånd og sikre seg at klinikken i utlandet har høye hygiene krav. I tillegg er det andre bakterier i utlandet og mye høyere forekomst av multiresistente bakterier som for eksempel MRSA. Dette gjør at en infeksjon etter et inngrep kan være svært vanskelig å behandle og i verste fall gi livstruende infeksjoner.