Intervju med Mette Haga ved Akademikliniken i Oslo

Intervju med Mette Haga ved Akademikliniken i Oslo

Mette Haga, Akademikliniken

Mette Haga ved Akademikliniken er en av Norges mest erfarne plastikkirurger. Foto: Ann Cathrin Buchardt

Mette Haga, lå det tidlig i kortene at du skulle bli kirurg?

Jeg vokste opp i en familie med mange leger og tannleger. Min far og eldre bror er også plastikkirurger. Både min bror og jeg er inspirert av min far, som var en svært dedikert kirurg og som også viet stor oppmerksomhet og omsorg til sine pasienter. Vi vokste nærmest opp i en sykehuskorridor og ventet mye på ham … Han hadde en genuin interesse for sine pasienter, som gikk langt utover den tiden han tilbrakte på sin jobb på sykehuset.

Jeg husker godt at vi barna også måtte bli med og besøke dem rundt omkring i landet i våre ferier. Vi hadde turer til Sunnaas sykehus for de som var på opptrening etter skader og ulykker, eller ble invitert på kaffebesøk til pasienten pappa hadde transplantert storetåen til tommel.

Hans engasjement for å hjelpe satte uutslettelig inntrykk. Jeg kan den dag i dag oppleve å gå sammen med pappa og treffe hans pasienter for 20 år tilbake på gaten, det er sterke møter med mye takknemlighet, varme og gjensidig gjensynsglede.

Hvordan ble du egentlig interessert i plastisk kirurgi?

Plastikkirurgi er en liten gren av kirurgien, men med et veldig bredt fagfelt. Det favner over mange deler av medisinen, og på sykehus får man mulighet til å jobbe sammen med andre fagfelt.

Plastikkirurgi er fasinerende fordi det ofte krever at operasjonsmetode og teknikk tilpasses den enkelte pasient. Ettersom man får mere erfaring og lærer seg mange metoder for hver operasjon, blir det gjerne mere og mere interessant.

Plastikkirurgi kan være livreddende ved alvorlige brannskader, medfødte misdannelser og alvorlige infeksjoner. Ofte vil operasjonene vi utfører være viktige for å forbedre livskvaliteten for våre pasienter.

Har du spesialisert deg på spesielle operasjoner?

Mitt interessefelt er ganske bredt, men jeg har alltid hatt et stort fokus på brystkirurgi. Først som kirurg for å behandle pasienter med brystkreft. Deretter for å rekonstruere bryst etter brystkreft. Nå utfører jeg alle estetiske brystoperasjoner, som brystforstørring med implantat, brystreduksjon og brystløft – og også kosmetiske rekonstruksjoner av bryst med implantat som av ulike grunner ikke har blitt som ønsket. Jeg utfører avansert brystrekonstruksjon ved implantatskifte med bruk av mange metoder: fettransplantasjon, implantat, og brystløft. Akademikliniken er den eneste klinikken i Norge som også benytter TIGR Mesh som vevsforsterker for å gjenoppbygge vev i brystene.

Jeg gjør også en stor del kroppsformende inngrep, som bukplastikk, figurforming med fettsuging og BBL (rumpeforstørring).

Jeg har også en spesiell interesse for kirurgi i og omkring øynene. Øynene har stor betydning i kontakt med andre. Små endringer kan gi store forandringer. Ved øynene vises ofte de første aldringstegn. Mange opplever at de ser eldre ut enn de føler seg. Det er av stor betydning for mange å gjennomgå en operasjon. Jeg utfører også både panneløft, øvre og nedre øyelokk med forflytting av fett. Jeg er en av få kirurger i Norge som utfører asiatisk øyelokksplastikk. Dette synes jeg er spennende fordi anatomi og oppbygging av øyelokket hos asiater er helt annerledes enn hos vestlige. Operasjonen går ut på å skape en tydeligere fold på øvre øyelokk, samt korrigere fettputer og eventuelt overskudd av løs hud. For asiater er det viktig at deres etniske uttrykk bevares, samtidig vil en øyelokkoperasjon kunne gi et åpnere blikk og hindre at øyevipper gir irritasjon på øyet.

Når begynte du på Akademikliniken?

Jeg har vært heldig å få mange erfaringer på ulike klinikker i løpet av min karriere innen privat kosmetisk kirurgi. Erfaringen har vært avgjørende for at jeg er der hvor jeg er i dag. Jeg ville ikke vært det foruten. Det har gitt meg et bredt erfaringsgrunnlag. Før Akademiklinikken arbeidet jeg ved Teres Nobel på Ryen og Fornebuklinikken.

Akademikliniken var en forholdsvis ny klinikk i Norge da jeg startet i 2014, men de var store i Sverige og hadde en solid faglig bakgrunn derfra. I Sverige hadde Akademikliniken banebrytende kirurger, som for eksempel Per Hedén. Han har vært blant verdens mest profilerte kirurger for utvikling av nyskapende metoder innen brystkirurgi.

Hva er Akademiklinikens fortrinn?

Akademikliniken har 21 klinikker i Sverige, Danmark og Norge. Det er stort faglig miljø med mange dedikerte og flinke kirurger. Vi har regelmessig faglige møter med utveksling av nyheter innen vårt fagfelt.

Det har gitt meg en unik mulighet til å etablere et nettverk av kollegaer fra hele verden, noe som har brakt meg videre og gitt meg faglig utvikling og stadig læring.

Jeg gjør mye korreksjoner etter tidligere dårlig utførte inngrep i Norge eller i utlandet. I Akademikliniken har vi mulighet til å vurdere hvert enkelt tilfelle i vårt store kollegium, diskutere bilder og løsningsforslag. Dette kommer våre pasienter til gode, og jeg utvikler høyere kompetanse og tryggere kirurgi.

Hvilke operasjoner byr på størst utfordringer for deg som plastikkirurg?

Etter hvert som man bygger opp sin erfaring, opplever man at de fleste inngrep vil kunne by på utfordringer for at resultatet skal bli så optimalt som mulig. Noen pasienter har forhold som gjør dette spesielt utfordrende. Det kan for eksempel være medfødte forandringer på kvinnebryst. Noen ganger må man kanskje vurdere endrede metoder for å møte slike utfordringer. Det samme vil det ofte være om pasienten har vært operert flere ganger tidligere. Forholdene i vevet kan da være endret. Man må planlegge snittene etter tidligere arr og ta hensyn til at blodforsyningen til vevet er påvirket. Dette vil ofte være vanskeligere operasjoner å utføre.

Har kvinnelige plastikkirurger noen fordeler fremfor mannlige?

Kirurgi er et praktisk fag, for den som liker det. Det er stor variasjon med mange mulige operasjonsmetoder som må tilpasses til hver pasient. En plastikkirurg må legge vekt på detaljer og være ekstremt nøyaktig. Det er også viktig å ha estetisk sans og et blikk for proporsjoner.  Selv om andelen menn som ønsker plastisk kirurgi er økende, er det store flertallet kvinner. Mange av disse pasientene sliter med kroppskomplekser og dårlig selvbilde. De unngår sosiale situasjoner der de må kle av seg for andre. For mange i denne gruppen kan det nok være lettere å henvende seg til en kvinne enn til en mann. Det kan være lettere å kle av seg, å gi uttrykk for hva man ønsker – og oppnå en god dialog uten for mye nervøsitet.

Som kvinne vet jeg også litt om kroppslige endringer i forbindelse med vektendring og svangerskap. Jeg kjenner også til forandringer som kommer med alderen, og hvilke ytre faktorer som vi blir påvirket av.

Som kvinnelig plastikkirurg er jeg svært opptatt av kommunikasjon og har sans for detaljer.

Jeg tror nok at det viktigste i møtet med pasienten er hvem man er som person og at man ivaretar den faglige delen på en god og trygg måte. Det er det som betyr mest, og det er det som danner grunnlaget for en god lege-pasient-relasjon.

Hva er spesielt viktig i ditt møte med pasientene?

For en plastikkirurg er det viktig å ha god evne til å kommunisere. Det er også viktig å ha en genuin interesse for pasienten, forstå og respektere ulike personligheter, ha respekt for pasientens selvfølelse, kunne lese kroppsspråk og gjerne fange opp det som ikke kommuniseres direkte.

Mange pasienter opplever skam i forbindelse med det de søker hjelp for, og da er det viktig at jeg som plastikkirurg er ydmyk i møtet med pasienten slik at vi kan etablere gjensidig tillit og respekt.

Er plastisk kirurgi en snarvei til lykke?

Mine pasienter kommer til meg fordi de ønsker å forbedre livskvaliteten, og dette kan ha stor betydning for den enkelte pasient. For eksempel kan tunge bryst gi betydelig skulder og nakkesmerter og redusere mulighet til fysisk aktivitet og jobb. En brystreduksjon vil kunne endre dette betraktelig. Pasienter som plages av dårlig selvbilde på grunn av utstående ører eller en karakteristisk nese, kan oppleve stor endring og forbedret livskvalitet ved en korrigerende operasjon. Noen faser i livet er mere sårbare – for eksempel oppvekst for barn og unge. Som kirurg innen kosmetisk kirurgi skal man utvise varsomhet, men samtidig kan slike operasjoner være avgjørende for en ung voksen. Mange pasienter opplever at de etter en operasjon vil ha mindre fokus på områder som tidligere har gitt komplekser og sosial tilbaketrekking. Dette er av stor betydning for selvfølelse og relasjon til andre mennesker.

For plastikkirurgen ligger det et betydelig ansvar i å hjelpe pasienten til å gjøre kloke og veloverveide vurderinger og valg. Har pasienten forstått hva inngrepet går ut på og de vanligste komplikasjoner som kan inntreffe? Å gjennomgå en operasjon kan være en fysisk og psykisk belastning, og det er viktig for meg å vurdere om pasienten er klar og tidspunktet er riktig.

Det er ikke alltid mulig å garantere et bestemt resultat, men Akademiklinikens mål er «at våre pasienter skal være verdens mest fornøyde – med seg selv.»

Mitt hovedfokus er alltid pasientens sikkerhet – det er en rød tråd i alle deler av vår virksomhet. Vi følger pasienten i hele prosessen, til det endelige sluttresultatet foreligger.

Ingen har konkrete tall på hvor omfattende den såkalte knivturismen er, men det synes å være et betydelig antall personer som drar til Øst-Europa, Thailand, Tyrkia etc., land hvor prisen for kosmetisk kirurgi er lavere. Hva tenker du om denne knivturismen?

Ja, det er riktig, de senere årene har vi sett tendens til stadig flere pasienter reiser utenlands til lavprisland for å utføre kosmetisk kirurgi. Disse pasientene utsetter seg for stor risiko. Det er ikke så lett å ha oversikt over kirurgens faglige bakgrunn og erfaring eller klinikkens ressurser og faglige standard. Ved store kirurgiske inngrep knytter det seg stor risiko for infeksjoner, og det er også en risiko ved hjemtransporten. Ingen forsikring dekker sykdom/hjemtransport ved slike operasjoner, og pasienten er ikke dekket av Norsk Pasientskadeerstatning, det vil si at pasienten ikke kan få erstatning ved skader knyttet til operasjonen. Multiresistente bakterier er også en god grunn til å unngå unødvendige operasjoner i utlandet. Og hvis det skjer komplikasjoner eller resultatet blir dårlig, står pasienten i en vanskelig forhandlingssituasjon. Ofte må korreksjoner gjøres i Norge med betydelige kostnader for pasienten, eventuelt at pasienten må reise tilbake til det landet operasjonen ble utført og korrigeres der.

Mange kvinner kommer til deg fordi de plages av store kjønnslepper. Det er stor variasjon i kvinners underlivs utseende og spennet over hva som er normalt må sies å være stort. Kritikerne kaller slik labiaplastikk for å skape designervaginaer. Det er du kanskje ikke enig i? 

Jeg opplever at dette er en debatt som er satt på spissen i media. De kvinner som søker meg med ønske om korreksjon av forstørrede indre kjønnslepper fremstiller dette på en helt annen måte. De fleste har årelange plager med gnag og ubehag i trange klær, smerter og sårdannelse ved sykling og andre aktiviteter og utfordringer i intime situasjoner. De beskriver og plages av helt reelle fysiske og psykiske utfordringer, og ingen jeg har truffet har ønske om en designervagina. Dette er et inngrep som kan utføres trygt, med lite komplikasjoner og kan være til stor nytte for dem det gjelder.

 

Fakta om Mette Haga

Utdannet i Oslo 1996, ferdig turnustjeneste i 1998.

Jobbet ved sykehus i Ringerike, Bærum og Oslo.

Ferdig spesialist i 2006 i plastikkirurgi.

Overlege ved Rikshospitalet med ansvar for brystrekonstruksjon, transseksuelle, blodkarsvulster.

Startet å jobbe privat i 2008 ved Teres Nobel (Nobel Clinic). I 2011 startet på Fornebuklinikken og jobbet der fram til 2014.

Ved Akademiklinikken Oslo fra 2014 fram til i dag.

Les mer om Mette Haga på Akademikliniken.no…

Her kan du lese hva Mette Hagas pasienter forteller om sine erfaringer…

 

Pasientuttalelser - les om pasientenes erfaring

Erfaring etter brystforstørrelse

«Er virkelig fornøyd med hele opplevelsen jeg har hatt med Mette Haga på Akademiklinikken, helt fra første konsultasjon, til operasjon (brystforstørring/silikon), oppfølging, siste samtale og ikke minst resultat. Mette skaper trygghet i samtalen og gjorde grundige vurderinger for å sikre at resultatet skulle bli så godt som mulig. Jeg fikk veldig raskt tillit til Mette, og har hatt stor sans for hennes tilnærming til prosessen. Operasjonen gikk helt supert, og jeg er strålende fornøyd med resultatet nå et halvt år senere. Kan varmt anbefale Mette grunnet hennes profesjonalitet, kompetanse, samt evne til å lytte og skape trygghet.»

Erfaring etter brystløft

«Jeg var hos Mette første gang for seks år siden for å få et brystløft. Hun ble anbefalt meg av en i bransjen og resultatet ble helt fantastisk. Jeg var den gang 57, tynn og ganske trent men puppene hang… Nå er de som de var når jeg var 40, super digg spør du meg. Jeg ble så trygt og godt ivaretatt på alle måter.

Dette gjorde sitt til at jeg seks år senere bestemte meg for å ta et ryggløft, og å stramme opp magen. Jeg har en kropp som jeg alltid har tatt vare på, er mye på sjøen og i båt og liker å gå i bikini, noe som jeg nå fremdeles kan. Begge disse inngrepene ble utrolig vellykket og jeg er strålende fornøyd. Vi mennesker er forskjellige og gjør våre prioriteringer, noen kjøper raske biler, merkevesker osv. Jeg har valgt å prioritere kroppen og det er så flott at vi i den moderne tid har muligheter får å ta de grep vi selv ønsker.

Til slutt bestemte jeg meg for å stramme opp huden under armene og de ble også såå fine. I en alder av 63 år er jeg strålende fornøyd med kroppen min og ser frem til mange år i bikini…

Tusen takk, kjære Mette, for at du tok så godt imot meg, for flotte inngrep og en fin oppfølging. Stor varm takkeklem»

 

Her kan du lese hva Mette Hagas pasienter forteller om sine erfaringer…

Les mer om Mette Haga på Akademikliniken.no…