Operasjon dekket av det offentlige

Operasjon dekket av det offentlige

plastisk operasjon instrumenter

Når dekkes plastisk kirurgi av det offentlige?

Tubulære bryster: Operasjon dekkes av det offentlige dersom det er uttalt grad av tubulære bryst med betydelig størrelsesforskjell mellom brystene. Man kan da be fastlege om henvisning til nærmeste plastikkirurgiske avdeling for en vurdering. Hvis det er mild grad med liten forskjell mellom brystene, må man som oftest betale operasjonen selv ved privat klinikk.

Noen eksempler på rekonstruktiv plastikkirurgi som tilbys av det offentlige

Leppe-kjeve-ganespalte: Alle blir operert, de aller fleste flere ganger frem til 16 års alder.

Ansiktslammelse: Det utføres årlig ca 50 rekonstruksjoner av pasienter som har ansiktslammelse.

Brystrekonstruksjon: I 2016 ble det gjort totalt 786 brystrekonstruksjoner etter fjerning av brystet pga kreft. 373 fikk utført rekonstruksjon samtidig som brystet ble fjernet (primær rekonstruksjon), 413 fikk gjort rekonstruksjon på et senere stadium (sekundær rekonstruksjon). I tillegg ble det i 2016 utført 180 rekonstruksjoner av bryst der brystet ble fjernet på grunn av genetisk forhøyet risiko for å utvikle brystkreft (profylaktisk mastektomi).