Fakta og statistikk

Fakta og statistikk om plastisk kirurgi

Plastisk kirurgi brukes synonymt med plastikkirurgi og omfatter kosmetisk kirurgi, som utføres på kosmetisk grunnlag uten medisinsk indikasjon (fettsuging, brystforstørrelse, neseoperasjoner, poser under øynene, ansiktsløft etc.), og rekonstruktiv plastikkirurgi. Med rekonstruktiv plastikkirurgi menes kirurgi som har til hensikt å gjenopprette funksjon og utseende etter medfødte misdannelser, sykdommer, fjerning av kreft eller skader. I Norge gjøres rekonstruktiv plastikkirurgi i hovedsak på offentlige sykehus, mens kosmetisk kirurgi utføres på private klinikker.

Rekonstruktiv plastikkirurgi blir normalt dekket av staten og gir rett til sykemelding. Kosmetisk kirurgi (estetisk kirurgi) betales av pasienten selv og gir ikke rett til sykemelding i Norge.

Av 1,8 millioner utførte kosmetiske kirurgiske prosedyrer utført i USA i 2016 utgjør disse topp 5, ifølge statistikk fra den amerikanske plastikkirurg-organisasjonen:

  1. Brystforstørrelse (290,467)
  2. Fettsuging (235,237)
  3. Neseplastikk (223,018)
  4. Øyelokksoperasjon - tunge øyelokk, poser under øynene etc. (209,020)
  5. Ansiktsløft (131,106)

Kilde: American Society of Plastic Surgeons

Plastikkirurgiske inngrep gir ikke rett til sykemelding i Norge dersom inngrepet utføres på kosmetisk indikasjon. Dersom inngrepet utføres på medisinsk indikasjon, har man krav på sykemelding. Det innebefatter for eksempel løs hud på øyelokkene som reduserer synsfeltet, store, tunge bryst (brystreduksjon), løs hud på magen (bukplastikk) som gir sår i huden med mer.

Faktasider

Fakta om brystforstørrelse

Brystforstørrelse har i mange år nå vært det vanligste inngrepet i kosmetisk kirurgi. I USA ble det, ifølge tall fra American Society of Plastic Surgeons, utført 290.467 brystforstørrende operasjoner i 2016. Det er vanligere i USA å bruke saltvannsproteser (16%) enn i Norge. I Norge blir saltvannsproteser brukt i svært liten grad - her er silikonimplantater helt dominerende. Grunnen til at saltvannsproteser brukes mindre og mindre er at silikonimplantater holder formen bedre og at saltvannsproteser oftere gir ripling (folder i brystet).

Fakta om rekonstruktiv kirurgi i Norge

Leppe-kjeve-ganespalte

Forekomst av leppe-kjeve-ganespalte er 2/1000, dvs ca 100 barn per år i Norge. I tillegg adopteres et ukjent antall barn til Norge med leppe-kjeve-ganespalte hvert år. Alle blir operert, de aller fleste flere ganger frem til 16 års alder.

Facialisparese

Bells parese har en forekomst på 30-40/100 000 per år, dvs 1500-2000 per år i Norge. Bells parese representerer ca 70% av facialisparesene. Ca 500 får facialisparese av annen årsak i Norge (skade, borrelia, Herpes zoster, tumor, slag osv). Det utføres årlig ca 50 rekonstruksjoner av pasienter som har facialisparese.

Brystrekonstruksjon

I 2016 ble rundt 3500 kvinner behandlet for nytilkommen brystkreft i Norge. Av de som opereres blir rundt 80% behandlet med brystbevarende operasjon og 20% mastektomi (fjernet hele brystet).

I 2016 ble det gjort totalt 786 brystrekonstruksjoner etter fjerning av brystet pga kreft. 373 fikk utført rekonstruksjon samtidig som brystet ble fjernet (primær rekonstruksjon), 413 fikk gjort rekonstruksjon på et senere stadium (sekundær rekonstruksjon). I tillegg ble det i 2016 utført 180 rekonstruksjoner av bryst der brystet ble fjernet pga genetisk forhøyet risiko for å utvikle brystkreft (profylaktisk mastektomi).

Les mer