Rekonstruktiv plastikkirurgi

Fakta om rekonstruktiv plastikkirurgi i Norge

operasjonslys

Rekonstruktiv kirurgi er en viktig del av plastikkirurgien. Med rekonstruktiv plastikkirurgi menes kirurgi som har til hensikt å gjenopprette funksjon og utseende etter medfødte misdannelser, sykdommer, fjerning av kreft eller skader. I Norge gjøres rekonstruktiv plastikkirurgi i hovedsak på offentlige sykehus, mens kosmetisk kirurgi utføres på private klinikker.

Eksempler på rekonstruktiv plastikkirurgi

Her er eksempler på de vanligste rekonstruktive plastikkirurgiske inngrepene som utføres på norske sykehus:

 • Fjerning av hudkreft
 • Brystrekonstruksjon etter brystkreft
 • Rekonstruksjon av sår (trykksår, sår etter ulykker eller fjerning av svulster)
 • Behandling av brannskader
 • Korreksjon av leppe-kjeve-ganespalte og andre misdannelser i hode/ansikt
 • Korreksjon av hypospadi (misdannelse i urinrøret)
 • Brystreduksjon
 • Fjerning av overflødig hud etter stor vektnedgang
 • Arrkorreksjon
 • Ansiktslammelse (facialisparese)
 • Kjønnskorrigerende operasjoner

I enkelte tilfeller kan det være vanskelig å avgjøre hvor grensen går mellom rekonstruktiv og kosmetisk kirurgi og fagområdene tangerer hverandre både når det gjelder diagnoser og kirurgiske teknikker (for eksempel brystreduksjon og bukplastikk). I Norge er det derfor utarbeidet nasjonale retningslinjer av Norsk Plastikkirurgisk Forening for hvilke diagnoser/operasjoner som faller inn under offentlig rekonstruktiv kirurgi, og hvilke som regnes som kosmetisk kirurgi.

Mest oppmerksomhet i pressen har ansiktstransplantasjoner fått. Den norske plastikkirurgen Tormod Westvik var en del av teamet som foretok den første komplette ansiktstransplantasjon i USA (2011).

Cosmo saks

Statistikk om rekonstruktiv plastikkirurgi

Leppe-kjeve-ganespalte

Forekomst av leppe-kjeve-ganespalte er 2/1000, dvs ca 100 barn per år i Norge. I tillegg adopteres et ukjent antall barn til Norge med leppe-kjeve-ganespalte hvert år. Alle blir operert, de aller fleste flere ganger frem til 16 års alder. 

Facialisparese

Bells parese har en forekomst på 30-40/100 000 per år, dvs. 1500-2000 per år i Norge. Bells parese representerer ca 70% av facialisparesene. Ca 500 får facialisparese av annen årsak i Norge (skade, borrelia, Herpes zoster, tumor, slag osv). Det utføres årlig ca 100 rekonstruksjoner av pasienter som har facialisparese.

Brystrekonstruksjon

I 2016 ble rundt 3500 kvinner behandlet for nytilkommen brystkreft i Norge. Av de som opereres blir rundt 80% behandlet med brystbevarende operasjon og 20% mastektomi (fjernet hele brystet).

I 2016 ble det gjort totalt 786 brystrekonstruksjoner etter fjerning av brystet pga kreft. 373 fikk utført rekonstruksjon samtidig som brystet ble fjernet (primær rekonstruksjon), 413 fikk gjort rekonstruksjon på et senere stadium (sekundær rekonstruksjon). I tillegg ble det i 2016 utført 180 rekonstruksjoner av bryst der brystet ble fjernet pga genetisk forhøyet risiko for å utvikle brystkreft (profylaktisk mastektomi). 

Hypospadi

Hypospadi er en misdannelse der urinrøret ikke munner helt på tuppen av penis. Dette forekommer hos ca 1 av 300 nyfødte gutter. I ca 90% av tilfellene ender urinrøret der penishodet begynner. Hos 10% ender det et eller annet sted fra pungen til penishodet.

Kilder

Pressehenvendelser

Alle pressehenvendelser rettes til dr.med. Thomas Berg på tlf. 21 05 56 60.