Hypospadi

Hypospadi

Hypospadi er en misdannelse der urinrøret ikke munner helt på tuppen av penis. Dette forekommer hos ca 1 av 300 nyfødte gutter. I ca 90% av tilfellene ender urinrøret der penishodet begynner. Hos 10% ender det et eller annet sted fra pungen til penishodet.

Forhuden er vanligvis spaltet på undersiden og ligger som et lokk på oversiden. Dette er ofte veldig karakteristisk og leder ofte til diagnosen.

I tillegg til at urinrøret ikke munner på tuppen er lidelsen ofte kombinert med skjev penis i erigert tilstand. Er denne innenfor normalvariasjonen trenger den ikke å korrigeres. Større skjevheter må korrigeres.

Årsaken til denne misdannelsen er multifaktoriell. Det betyr at både arv og miljø har betydning.

Denne tilstanden påvises vanligvis rett etter fødselen. Barnet henvises videre til plastisk kirurgisk avdeling eller barnekirurgisk avdeling. Her blir det gjerne vurdert i løpet av 3 måneder.

Det er tre hovedgrunner til at disse barna bør opereres: For at de skal kunne stå og tisse, for at penis skal være rett ved ereksjon og at det ikke skal være vanskelig å late vannet.

Det finnes mer enn 250 forskjellige metoder for å operere barn med hypospadi. Nyere metoder går ut på å operere barnet i én seanse i 18 måneders alder.

Man bør ikke operere de i 3 års alder da dette kan være negativt pga barnets psykoseksuelle utvikling i denne perioden. Dersom de ikke blir operert i 18 måneders alder, bør man derfor vente til de er 5 år.

Operasjonen

Prosedyrer over én seanse

Dette er blitt den vanligste metoden og egner seg godt hvor urinrøret munner lagt ut på tuppen og det ikke er krumning av penis i større grad. Urinrøret gjenskapes av vevet fra forhuden eller fra penisskaftet. Ofte har man et lite plastrør ut gjennom penis som det nye urinrøret er sydd rundt. I tillegg rekonstruerer man forhuden.

Det legges inn et urinavledningsrør gjennom magen i 4-7 dager som er den tiden det tar før urinrøret gror. Ved utreise fjernes alle rør og bandasjer og pasienten kan tisse og reise.

Kosmetisk sett er dette det beste inngrepet.

Prosedyrer over to seanser

Dette er eldre operasjonsmetoder som krever to innleggelser av ca 1 uke med et halvt års mellomrom. Denne prosedyren er ofte en sikker prosedyre og brukes spesielt der hvor urinrøret munner langt inn på skaftet.

I første seanse tilføres det vev - oftest fra forhuden. I andre seanse lages urinrøret og man har også her et lite plastrør som stikker ut av penis og en urinavledning far magen. Ved utreise fjernes alle rør og bandasjer og pasienten kan tisse og reise.

Forhuden ser ofte litt rar ut og trenger gjerne en ekstra korreksjon.

Etter operasjonen

Pasienten tas inn til en kontroll etter 1 måned og ofte etter ett år. Ved kontrollen ser man etter om man tisser med en stråle og om man tømmer urinblæren raskt nok.

Komplikasjoner

Fistel

Dersom man tisser med mer enn én stråle har man en fistel. Det betyr et hull i det nye urinrøret. Dette må korrigeres med enda en operasjon. Fistel ser man hos ca 10-15% av de opererte.

Striktur

Dette betyr for trang urinrørsåpning. Man ser det ved at gutten bruker lang tid på å late vannet og at strålen er meget tynn og går langt. Dette må korrigeres hurtig med en liten operasjon.

Generelle pressehenvendelser og intervjuforespørsler angående plastisk kirurgi rettes til Cosmo Clinic Oslo på tlf. 21 05 56 60.

Les mer

Hypospadi – ikke bare feilplassert urinrørsåpning (Tidsskrift for Den norske legeforening)