Mikroti

Mikroti (microti) er en sjelden, medfødt lidelse der ett eller begge ørene er mangelfullt utviklet. I tillegg er ofte hørselen sterkt nedsatt eller manglende på det aktuelle øret. Årlig fødes det i gjennomsnitt ca 1/10000 med denne lidelsen i Norge.

Årsaken til denne misdannelsen er ikke sikkert kartlagt, men man vet at det er en forstyrrelse av dannelsen av gjellebueanleggene under fosterutviklingen som gir det karakteristiske utseendet.

Det ses også hyppigere sammen med andre misdannelser i ansikt/kjeveregionen. Meslinger i fosterlivet og A-vitamin under svangerskapet kan gi mikroti.

Behandling

Behandlingen er kirurgisk og foretas vanligvis i 10-årsalder. Operasjonen går ut på å lage et nytt øre. Det gjøres i to omganger eller seanser.

1. seanse

Man fjerner det deformerte bruskskjelettet i det ytre øret. Deretter henter man brusk fra ribbena og former på ny de strukturene som gir øret dets form. Man bygger opp øret bit for bit og setter sammen små bruskbiter slik at man får et bruskskjelett som ligner svært mye på et normalt øre.

Det nye bruskskjelettet legges så under huden hvor det tidligere deformerte bruskskjelettet lå. For å få huden til å legge seg inntil topografien til bruskskjelettet legges det inn små sug som man har i 4 dager. På denne måten suges huden inntil. Samtidig legges det på en lett parafinbandasje som trykker mot huden.

Etter en uke fjernes bandasjen. Øret vil nå være hovent og gjerne litt misfarget. Etter noen uker ser det imidlertid meget pent ut.

Komplikasjoner

Huden som skal dekke over bruskskjelettet kan enkelte ganger få for lite blodforsyning. Deler av huden kan da dø slik at noe av bruskskjelettet stikker frem. Brusken trenger næring fra huden for å overleve og man må da ofte svinge inn frisk hud fra området rundt.

Ved større hudskader må man hente inn en sirkulert bindevevshinne fra skalpen. Den ligger under huden i tinningen og kan dekke hele bruskskjelettet. Dersom man bruker denne teknikken må det legges på et tynt hudtransplantat og dette tas fra bakhodet.

Fordelen med det er at man får en hud over øret som har helt lik farge. Det vokser nye hår fra det transplanterte området slik at man ikke kan se at man har operert der.

2 seanse

Etter første seanse vil øret ligge helt inntil hodet. 2.seanse går ut på å få øret fram. Det kan gjøres på flere måter. Først skjærer man opp på baksiden av øret og legger inn en liten bruskbit som vi har lagt igjen i såret over ribbena etter første operasjon. Bruskbiten føres inn under bruskskjelettet og festes til dette.

Vi har nå løftet øret frem, men trenger å dekke den med sirkulert hud. Det kan gjøres ved å hente en bindevevshinne fra tinningen som beskrevet over, eller ved å hente hud fra bak øret.
Til slutt legges det på en bandasje på baksiden av øret som fjernes etter 5 dager.

Komplikasjoner

Det er vanligvis svært lite komplikasjoner ved denne operasjonen. Enkelte ganger kan man se hudinfeksjon eller at deler av hudtransplantatet ikke har festet seg helt.

Hørsel

I samarbeid med øre-nese-hals-leger kan man nå gjøre et mikrokirurgisk inngrep på mellomøret der det er ødelagt og få en god hørsel på øret. Man kan også tilpasse et høreapparat som ligger godt inntil det rekonstruerte øret.

Alternativ til ørerekonstruksjon

I noen tilfeller vil det være teknisk vanskelig å bygge opp et nytt øre. Det er spesielt hos de som har vært operert i øreregionen tidligere. Da kan man velge å fjerne hele det deformerte øret, sette titanskruer inn i skallen og feste på et kunstig øre av silikon.

Fordelen med dette er at øret er en tro kopi av det motsatte øret og ser svært naturlig ut. Det er tynt og lett.

Ulempen er at det er laget av et silikonmatriale som gradvis blekner slik at det må byttes ut hvert eller annenhvert år. Man kan også få infeksjon rundt titanskruene.

Les mer om mikroti og andre sjeldne diagnoser

Kort og oversiktlig fremstilling av sjelden, medfødt ørelidelse (Tidsskriftet)

Ørekirurgi (Kirurgen)

Senter for sjeldne diagnoser: Mikroti og anoti

 

Generelle pressehenvendelser og intervjuforespørsler angående plastisk kirurgi rettes til Cosmo Clinic Oslo på tlf. 21 05 56 60.