Keller Funnel gir lavere risiko for hard kapsel ved brystforstørrelse

Lavere risiko for hard kapsel ved bruk av Keller Funnel

Keller funnel

En studie publisert i det amerikanske tidsskriftet Plastic and Reconstructive Surgery viser at bruk av Keller Funnel ved innleggelse av brystimplantat reduserer risikoen for kapseldannelse betydelig.

Keller Funnel er en steril plasthylse som man bruker til å føre silikonprotesen inn i brystet med, uten at protesen kommer i kontakt med huden rundt brystet. Dette minsker risikoen for at bakterier fester seg på protesen under operasjon som igjen fører til hard kapsel.

Kapseldannelse har vært den vanligste komplikasjonen ved innleggelse av brystimplantat. Hard kapsel gjør at brystet blir hardt og kan endre formen. Flere faktorer kan påvirke risikoen for dannelse av kapsel rundt brystimplantat; type implantat, bakteriefilm på implantatet, bruk av antibiotika under operasjon.

En studie fra USA, publisert av plastikkirurgen Ashley Newman, sammenlikner risikoen for å utvikle hard kapsel hos pasienter ved bruk av Keller Funnel (n=151) mot pasienter der man ikke benyttet seg av Keller Funnel (n=15). I studien ble det benyttet et snitt i kanten av areola (røde området rundt brystvorten) ved operasjon hos alle pasientene.

I studien var det 10% i gruppen der det ikke ble benyttet Keller Funnel som fikk hard kapsel, mot 1,3% i gruppen der det ble benyttet Keller Funnel. Dette viser at Keller Funnel reduserer risikoen for å utvikle kapsel betydelig ved brystforstørrelse.

Ifølge overlege Thomas Berg ved Cosmo Clinic er resultatet ikke overraskende.

– Vi bruker Keller Funnel ved alle brystforstørrelser nettopp for å redusere risikoen for kapsel. I studien ble det lagt snitt i kanten av brystvorten som gir en økt risiko for kapsel siden man da kommer i kontakt med melkeganger i brystet, og da er effekten av Keller Funnel ekstra viktig. Vi bruker i dag proteser fra Motiva ved Cosmo Clinic. Motiva-proteser har betydelig lavere risiko for kapsel sammenliknet med Natrelle, som er brukt i denne studien. I tillegg legger vi snittet enten under brystet eller i armhulen i stedet for rundt brystvorten for å unngå bakterier fra melkegangene. Ved samtidig bruk av Keller Funnel og brystproteser fra Motiva ser vi svært sjeldent utvikling av hard kapsel.