Operasjon dekket av det offentlige

Operasjon dekket av det offentlige

Når dekkes plastisk kirurgi av det offentlige?

Tubulære bryster: Operasjon dekkes av det offentlige dersom det er uttalt grad av tubulære bryst med betydelig størrelsesforskjell mellom brystene. Man kan da be fastlege om henvisning til nærmeste plastikkirurgiske avdeling for en vurdering. Hvis det er mild grad med liten forskjell mellom brystene, må man som oftest betale operasjonen selv ved privat klinikk.