Stabil økning for plastisk kirurgi

Stabil økning for plastisk kirurgi

Plastisk kirurgi operasjon

American Society of Plastic Surgeons utgir årlig statistikk over antall operasjoner og behandlinger innen plastisk kirurgi og kosmetiske behandlinger. Dette er den beste statistikken vi har, og trendene i USA gjenspeiler ofte norske forhold, ifølge overlege Tomm Bjærke ved Cosmo Clinic. 

De fem vanligste inngrepene i 2017

  1. Brystforstørrelse (300.000, en økning på 3%)
  2. Fettsuging (246.000, en økning på 5%)
  3. Neseplastikk (218.000, en nedgang på 2%)
  4. Øyelokksplastikk (209.000, ingen endring)
  5. Bukplastikk (129.000, en økning på 2%)

Brystforstørrelse

Ifølge den siste statistikken fra American Society of Plastic Surgeons er fortsatt brystforstørrelse det vanligste plastikkirurgiske inngrepet i USA. Økningen fra 2016 til 2017 er på 3 prosent. Hvis man ser på tallene for et større tidsrom (2000-2017), er det en økning på hele 41 prosent. Overlege Thomas Berg ved Cosmo Clinic er ikke overrasket over denne økningen. Han sier at brystprotesene i dette tidsrommet er blitt mye bedre og dessuten har plastisk kirurgi i dette tidsrommet blitt mer akseptert. Berg sier at det ikke finnes like nøyaktige tall for Norge, men at tallene fra USA sannsynligvis gjenspeiler norske forhold for denne operasjonen. Vi kan i dag tilby mer avanserte brystforstørrelser enn tidligere, med kortere arr, bedre proteser, mulighet for å legge inn protesen via armhulen og kombinere silikonprotese med transplantasjon av fett. I tillegg utfører vi 3D- eller 4D-simulering av forventet resultat før operasjon og kan dermed i større grad enn tidligere skreddersy brystforstørrelsen for å tilfredsstille pasientenes ønsker, sier Berg.

En ting som skiller USA fra Norge, er andelen saltvannsproteser. I USA ble saltvannsproteser brukt i 16 prosent av de brystforstørrende operasjonene i 2017, mens silikonproteser så å si er enerådende i Norge. Saltvannsproteser var tidligere mer brukt i USA, men brukes nå i mindre grad enn tidligere til fordel for silikon. Grunnen til dette er ifølge Berg at silikonprotesene gir bedre form på brystet enn saltvannsproteser, samt mindre risiko for lekkasje og «folder» langs protesekanten.

Overlege Thomas Berg uttaler at den markante nedgangen i antall kvinner som har fått fjernet sine proteser (33 prosent nedgang fra 2000 til 2017) er positivt. Nedgangen tolker Berg som et tegn på at protesene er blitt bedre og i mindre grad trenger å fjernes på grunn av komplikasjoner. Dette kan også henge sammen med at det de siste årene legges inn større andel silikonproteser enn saltvannsproteser i USA (saltvannsproteser kan lekke). Nyere forskning viser også at kapseldannelse skjer sjeldnere ved bruk av den mest moderne proteseteknologien og da trenger ikke protesene å skiftes like ofte, ifølge Berg.

Fettsuging

Fettsuging (liposkulptur) har i mange år vært et av de vanligste inngrepene innen plastisk kirurgi. Ifølge den årlige statistikken fra American Society of Plastic Surgeons har antallet fettsuginger i USA økt med 5% fra 2016 til 2017, og inngrepet er den nest vanligste plastikkirurgiske operasjonen (etter brystforstørrelse). Overlege Thomas Berg ved Cosmo Clinic sier at fordelen ved fettsuging er at man oppnår man en permanent fettfjerning og at inngrepet gir kort nedetid slik at de fleste kan gå på jobb etter bare 2-3 dager. Ifølge dr Berg er mage, hofte og lår de vanligste områdene som fettsuges.

Han sier også at flere og flere etterspør transplantasjon av fettvevet som suges ut, særlig til bryst og rumpe.

Bukplastikk

Bukplastikk, også kalt mageplastikk, er en av de vanligste plastikkirurgiske inngrepene ifølge statistikk fra USA. Ved en bukplastikk fjernes overflødig hud på magen slik at man får en strammere og flatere mage. Inngrepet regnes i mange tilfeller som et rekonstruktivt inngrep, og pasienter med mye løs hud på magen etter stor vektnedgang får slike inngrep dekket av det offentlige i Norge. I USA har antall bukplastikker vært på samme nivå siste årene, men fra 2000 til 2017 har antall operasjoner steget med hele 104 prosent. Ifølge overlege Thomas Berg ved Cosmo Clinic er inngrepet vanligst hos kvinner som ønsker å stramme opp løs hud på magen etter gjennomgått graviditet. Det er nok blitt mer akseptert å stramme opp mage og magemuskler etter man har fått barn ifølge dr Berg.

Ved Cosmo Clinic ser man også økende etterspørsel etter bukplastikk fra både menn og kvinner som har gått ned mye i vekt etter slankeoperasjoner.

Rumpeforstørrelse

Rumpeforstørrelse - BBL

Ifølge fersk statistikk fra American Society of Plastic Surgeons foretas det et økende antall rumpeforstørrelser med kroppens eget fett, også kalt Brazilian Butt lift (BBL), i USA. Fra 2016 til 2017 har det vært en økning på 10 prosent for dette inngrepet og sammenlikner man med tallene fra 2014 har økningen vært på hele 76% de siste tre årene. Ifølge overlege Thomas Berg ved Cosmo Clinic ser man samme trend i Norge: - Rumpeforstørrelse med eget fett har også blitt et populært inngrep i Norge og vi har hatt en betydelig økning i etterspørselen etter rumpeforstørrelse den siste tiden. Muligheten til å fjerne fett fra uønskede områder på kroppen og samtidig forstørre rumpen med et varig resultat gjør at flere og flere velger denne operasjonen. Antallet rumpeforstørrelser med silikonimplantat har derimot sunket med 56% fra 2016 til 2017 i USA. Ifølge dr Berg er grunnen til dette at implantater øker risikoen for komplikasjoner, og regnes som en foreldet teknikk når det gjelder rumpeforstørrelser. Ved Cosmo Clinic utføres rumpeforstørrelser utelukkende med fettransplantasjon.

Mindre fokus på drastiske neseplastikker

neseoperasjon - neseplastikk

Av de vanligste operasjonene er det kun neseplastikk som viser en nedgang (2 prosent fra 2016). Overlege Tormod Westvik ved Cosmo Clinic sier at den beskjedne nedgangen nærmest må tolkes som en stabil etterspørsel. Dr. Westvik er selv Board Certified av American Board of Plastic Surgery, og følger jevnlig med i trender både i USA og Norge. I Norge har vi ikke merket en nedgang, snarere tvert imot ligger vi nok litt etter amerikanerne her og ser en stadig økning av pasienter som ønsker neseplastikk.

Les mer

Tomm Bjærke, spesialist i plastikkirurgi