Reduksjon av hard kapsel ved silikonproteser

Ny metode for å redusere forekomsten av hard kapsel ved silikonproteser

Keller Funnel Cosmo

Kapsel kontraktur (hard kapsel) er en av de vanligste komplikasjonene etter brystforstørring og er en av de vanligste årsakene til reoperasjon. Årsakene til hard kapsel antas å være en flerfaktoriell prosess som påvirkes av proteseoverflate, snitt-type, og forurensning av brystlommen. Denne forurensningen fører til en biofilm (bakterier koblet sammen i en slimaktig hinne) på overflaten av brystprotesen som gir hard kapsel. En «Keller trakt» ( «Keller Funnel») er en mekanisk måte å redusere brystimplantatets kontakt med hud og redusere bakteriell forurensning som kan føre til biofilm. Av denne grunn har periareolar (snitt rundt brystvorten) brystforstørrelse vært mindre populært blant plastiske kirurger. Hensikten med denne studien var å undersøke om det var en betydelig forskjell mellom utbredelsen av hard kapsel hos pasienter med periareolar brystforstørrelse med bruk av Keller Funnel kontra uten.

Metoder: I gruppe 1 var det 15 pasienter med periareolær brystforstørrelse uten Keller Funnel. I gruppe 2 var det 151 pasienter med periareolær brystforstørrelse hvor Keller Funnel ble brukt.

Resultater: I gruppe 1 var frekvensen av hard kapsel 10% og i gruppe 2 1,3%. Det var altså en 87% reduksjon av hard kapsel i de tilfellene der Keller Funnel ble brukt. (P = 0,0019).

Konklusjon: det var en betydelig reduksjon av hard kapsel ved å bruke Keller Funnel ved periareolær brystforstørrelse. Forfatterne mener bruk av Keller Funnel er svært nyttig for å redusere forekomst av hard kapsel.

Cosmo Clinic i Oslo bruker Keller Funnel rutinemessig ved innsettelse av silikonproteser. Ved Cosmo Clinic brukes periareolær tilgang sjeldent. Protesene settes her vanligvis inn via armhulen og under brystet. Kirurgene ved Cosmo Clinic har den samme erfaringen som forfatterne av denne artikkelen - at bruk av Keller Funnel reduserer forekomsten av hard kapsel betraktelig.

Les hele artikkelen her: Effect of Keller Funnel on the Rate of Capsular Contracture in Periareolar Breast Augmentation

Cosmo Clinic anbefaler Motiva silikonproteser

Kilde:

Effect of Keller Funnel on the Rate of Capsular Contracture in Periareolar Breast Augmentation (PRS global)

Newman, Ashley N., BS; Davison, Steven P., MD, DDS, FACS