Over eller under brystmuskelen?

Brystproteser - over eller under brystmuskelen?

brystprotese

Når man utfører en brystforstørring, kan man velge om protesene skal legges over brystmuskelen eller under. Dersom pasienten er veldig tynn og skal ha en stor protese, velger man i de fleste tilfellene å legge brystprotesene under muskelen. Da får man en jevnere overgang mellom brystet og brystveggen. Muskelen presser mot protesen i øvre del slik at den blir flatere oppad og mot utringningen. I tillegg har muskelen en viss tykkelse som skjuler protesekantene bedre. På denne måten kan man i større grad unngå folder på brystet (dette kalles ripling). Brystet blir også mer stabilt når protesene legges under muskelen. En ulempe ved dette er at brystene vil flytte seg til siden når man bruker brystmuskelen aktivt. I tillegg vil man miste mye styrke i brystmuskelen. Driver man med for eksempel med fitness, vil de fleste velge å legge protesene over muskelen for å ikke ødelegge den. 

Brystforstørrende operasjon der protesene legges under muskelen er mer smertefullt enn når de legges over muskelen, men de fleste er i fin form etter 2-3 dager. Smertene beskrives oftest som et trykk mot brystet.

brystforstørring over under muskelen

Heng i brystene eller tuberøse bryst

Har man heng i brystene eller har tuberøse bryst, vil en plassering av protesene under muskelen ofte ikke være hensiktsmessig. Det kan medføre en skygge og kant i nedre pol av brystet (duble bubble). Ved heng kan man gjøre et brystløft først og deretter legge protesene under muskelen eller samtidig. Ved tuberøse bryst er det viktig å spile ut den nedre polen av brystet og vi legger da oftest protesene over muskelen.

Brystforstørrelse med snitt i armhulen

Ønsker du innleggelse av brystproteser fra armhulen, gjøres dette kun med kikkehullsteknikk under brystmuskelen. 

Det er svært få klinikker som tilbyr dette.

Her kan du lese mer om brystforstørrelse via armhulen

Hva er vanligst?

Å legge brystprotesene over muskelen har vært den vanligste plasseringen, men etter hvert har de fleste gått over til å legge protesene under muskelen. Det har nå vært en liten dreining av pendelen igjen for over muskelen.

Mest naturlig resultat

Har man fast, elastisk hud og et bryst med litt størrelse og ikke er så tynn og samtidig ikke ønsker så stor protese, vil en plassering over muskelen kunne gi et enda mere naturlig resultat. Silikonprotesene ligger da under brystkjertelvevet og oppå brystmuskelen. Brystprotesene vil være en del av brystet og flytte seg naturlig med brystet når man tar på brystene.

Cosmo Clinic tilbyr også fettransplantasjon samtidig med innleggelse av protese. Protesen trenger da ikke å være så stor.