Norfem

Norfem – Norsk forening for kvalitet i estetisk medisin

I slutten av april 2019, ble det mulig for leger, tannleger og sykepleiere å melde seg inn i den nylig oppstartede foreningen Norfem. Norfem er startet av Bjørn Tvedt (plastikkirurg), Miray Al Mustafa (dermatolog i spesialisering), Wai Man Chan (allmennlege), Karim Sayed (allmennlege), Elin Langeland (estetisk sykepleier) og Nanna Vinje (estetisk sykepleier).

Norfem er forkortelse for Norsk forening for kvalitet i estetisk medisin. Navnet er ambisiøst, noe som gjenspeiles i foreningens visjoner og mål.

Foreningen ønsker å bidra til å samle den estetiske bransjen i Norge, på tvers av klinikker, leverandører og geografiske avstander. Visjonen er at en samlet bransje står sterkere, og sammen kan legge føringen for hvordan vi ønsker at bransjen skal være i årene fremover. Norfem ønsker at medlemskap være et kvalitetsstempel for våre medlemmer. Det er også et mål at pasientene som søker estetiske behandlinger, lettere kan finne frem til seriøse og kvalifiserte behandlere ved å spørre etter Norfem-medlemskap på klinikkene.

I den estetisk medisinske bransjen i Norge i dag jobber det kirurger, tannleger, dermatologer, leger og sykepleiere med masse kompetanse og høyt faglig nivå. Med det er dessverre også mange useriøse aktører som både mangler utdannelse og etisk skjønn. Mange av behandlingene som utføres er medisinske og involverer medisinsk utstyr som laser, injeksjoner og potente peelinger og behandlinger av huden. Med virkningsfulle behandlinger kommer det også økt risiko for bivirkninger. Fillerbehandlinger for eksempel skal ikke utføres av frisører, men av medisinsk personale med relevant opplæring, som helhetlig kan ivareta pasientens helse og kan håndtere eventuelle komplikasjoner som måtte oppstå. Et av Norfems aller fremste mål er å skape dialog mellom bransjen og politikere så vi sammen kan skape en trygg bransje. Norfem ønsker å være en stemme som blir hørt i politiske debatter og lovgivninger, og å være med på å sette en høy standard for bransjen basert på kompetanse, regelverk, forskning og etikk.

Norfem er grunnlagt for å hjelpe til å skape rammene rundt en bransje vi kan være stolte av å jobbe i, og som er trygg og seriøs å bruke for våre pasienter.