Brystforstørrelse vanligst

Ny statistikk viser at brystforstørrelse fortsatt er vanligst

American Society of Plastic Surgeons utgir hvert år statistikk over antall operasjoner og behandlinger innen plastisk kirurgi og kosmetiske behandlinger. Dette er den beste statistikken vi har, og trendene i USA gjenspeiler i stor grad norske forhold. 

Brystforstørrelse er det vanligste plastikirurgiske inngrepet, viser fersk statistikk fra American Society of Plastic Surgeons. I 2018 økte antallet brystforstørrelser i USA med  4 prosent sammenliknet med 2017. Sammenlikner man med i år 2000 er det en økning på 48 prosent til 2018. Overlege Thomas Berg ved Cosmo Clinic sier at vi ikke har like nøyaktige tall i Norge, men at trenden er den samme. Ifølge dr. Berg er brystforstørrelse i dag en tryggere operasjon med mindre risiko for komplikasjoner enn det var tidligere, og han tror dette er noe av grunnen til at flere gjennomgår operasjon. Kvaliteten på brystprotesene er betydelig bedre, og kvinnene har flere valgmuligheter i forhold til type og form på protesene, slik at man i større grad kan tilby en brystforstørrelse som passer den enkelte. Ved Cosmo Clinic benyttes proteser av høyeste kvalitet fra Motiva som gir svært lite komplikasjoner og et naturlig resultat. I tillegg kan vi utføre brystforstørrelse med minimale arr, også via armhulen, slik at det blir mindre synlig at man har blitt operert, sier dr. Berg.

At kvaliteten på protesene er bedre i dag enn tidligere ser man også på nedgangen i antall kvinner som fjerner sine proteser. Ifølge American Society of Plastic Surgeons var det i 2018 28% færre som fikk fjernet sine brystproteser enn i 2000, på tross av at det er flere kvinner i dag som har brystproteser enn i år 2000. Dette viser at færre har plager og komplikasjoner av sine brystproteser i dag en tidligere, og er mer fornøyde med resultatet sier dr. Berg.

 

Thomas Berg

Overlege Thomas Berg ved Cosmo Clinic sier at trenden i Norge er den samme som i USA

Alle pressehenvendelser bes rettet til dr. Thomas Berg på telefon 21 05 56 60.