Plastisk kirurgi - plastikkirurgi

Plastisk kirurgi brukes synonymt med plastikkirurgi. Kosmetisk kirurgi utføres på kosmetisk grunnlag uten medisinsk indikasjon. Et eksempel på plastisk kirurgi som gir rett til sykemelding, er bukplastikk.

Plastisk kirurgi - plastikkirurgi

Plastisk kirurgi kommer fra det greske ordet plasticos som betyr å forme. I dag bruker vi ordene plastisk kirurgi og plastikkirurgi om hverandre. De fleste tenker på skjønnhetsoperasjoner når vi snakker om plastisk kirurgi. Plastisk kirurgi er all kirurgi der man former eller flytter vev. Vi deler plastisk kirurgi inn i rekonstruktiv kirurgi og kosmetisk kirurgi.

Kosmetisk kirurgi er den delen av plastisk kirurgi der vi forsøker å forbedre utseendet. Det kan være å stramme opp løs hud i ansiktet (facelift/ansiktsløft), fjerne hud over øyelokkene (øyelokksplastikk), løfte slappe bryst eller for eksempel å forstørre brystene med silikonproteser.

Cosmo Clinic i Oslo har valgt å ha aldersgrense på 20 år for kosmetisk kirurgi og kosmetiske behandlinger (fillere, Botox etc.). Ellers har vi i dag 18 års grense som absolutt nedre aldersgrense for kosmetiske inngrep i Norge. Plastikkirurgiske inngrep gir ikke rett til sykemelding i Norge (men i for eksempel Sverige) dersom inngrepet utføres på kosmetisk indikasjon. Dersom inngrepet utføres på medisinsk indikasjon, har man krav på sykemelding. Det innebefatter for eksempel løs hud på øyelokkene som reduserer synsfeltet, store, tunge bryst (brystreduksjon), løs hud på magen (bukplastikk) som gir sår i huden med mer.

Ifølge American Society of Plastic Surgeons bruker amerikanerne mer penger på kosmetisk kirurgi enn noen gang. Se video og les artikkelen på USA Today: Americans are spending more than ever on plastic surgery

Alle pressehenvendelser: Vennligst kontakt overlege Tomm Bjærke på tlf. 21 05 56 60.


Tomm og Hilde Bjærke: plastisk kirurgi operasjon

Tomm Bjærke og Hilde Brunvold Bjærke under en panneløftoperasjon på Cosmo Clinic.


Hva vet dagens medisinstudenter om plastisk kirurgi?

Det står dårlig til med kunnskapen om plastisk kirurgi blant norske medisinstudenter, ifølge Dagens Medisin. En undersøkelse fra 2015 viste at under halvparten av over medisinstudentene kjente til de fem vanligste plastikkirurgiske operasjonene. Studien viser faktisk at jusstudenter klarer å navngi like mange vanlige plastikkirurgiske operasjoner som medisinstudentene. En av de intervjuede plastikkirurgene som blir intervjuet i artikkelen tror det er lite utbredt kunnskap om at plastikkirurger driver med rekonstruktiv kirurgi, som for eksempel rekonstruksjon etter store liggesår, rekonstruksjon etter brystkreft, flytting av bløtvev ved åpne brudd eller at plastikkirurger opererer mange med føflekkreft.

Rekonstruktiv kirurgi

Rekonstruktiv kirurgi er den kirurgien vi utfører for å lage for eksempel et nytt bryst etter brystkreft, å bygge opp et ansikt etter en skade eller reparere ødelagt hud etter brannskade. Ansiktslammelse (facialisparese) er et annet eksempel på rekonstruktiv kirurgi.


Her finner du fakta om plastisk kirurgi

Alle pressehenvendelser: Vennligst kontakt overlege Tomm Bjærke på tlf. 21 05 56 60.


Kosmetisk kirurgi og hudbehandlinger i Norge


Les også: Cosmo Clinic har som første klinikk i Norge innført 20 års aldersgrense på plastisk kirurgi