Cosmo Clinic med Norges lengste garanti ved brystforstørring

Norges lengste garanti ved brystforstørring

Cosmo Clinic tilbyr landets lengste og tryggeste garanti ved brystforstørring med Motiva silikonproteser. Garantitiden gjelder i 6 år fra første gangs operasjon, og ved innleggelse av Motiva proteser ved Cosmo Clinic. Denne garantien gjelder også dersom du har vært gravid eller har ammet i garantiperioden.

Garantien gjelder de som har fått hard kapsel (Baker grad 3 og 4) eller påvist lekkasje fra protesen ved MR-undersøkelse. Garantien dekker reoperasjon med samme protesemodell, størrelse og plassering av protesene ved Cosmo Clinic.

Garantien forutsetter at du har fulgt klinikkens retningslinjer før og etter operasjonen og møtt til kontroll 3 måneder etter operasjonen. Eventuell reoperasjon må skje ved Cosmo Clinic.

Garantien gjelder ikke hvis du har eller har hatt proteser tidligere, eller er behandlet for brystkreft før eller under garantiperioden. Garantien gjelder ikke etter korreksjon for kapseldannelse eller ved skifte av størrelse/type protese.

I tillegg til dette har Motiva egen garanti på 10 år dersom det skulle oppstå lekkasje eller hard kapsel (Baker grad 3 og 4). Du kan lese mer om produsentenes garantivilkår på deres hjemmesider.

Garantien gjelder for de som er operert etter 1.10.2019

Her kan du lese hva Cosmo Clinics pasienter skriver etter innleggelse av silikon

Les om plastisk kirurgi ved Cosmo Clinic her